Partit Nazzjonalista
“Il-PN għandu s-saħħa tal-konvinzjoni u tad-determinazzjoni” – Dr Delia

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li meta l-verità u t-tama jkunu mhedda, joħorġu jitkellmu u jersqu ‘l quddiem dawk kollha li jixtiequ u jemmnu fis-sewwa u d-demokrazija. Dr Delia qal dan f’wieħed mit-tliet diskorsi li għamel fi tliet attivitajiet differenti lbieraħ, fl-isfond ta’ bosta rapporti li anke qed jinġabru firem biex huwa jitwarrab jew jiġi mġiegħel jirreżenja.

Fl-attività għall-volontieri u attivisti tal-Partit Nazzjonalista li saret fid-dar ċentrali, Dr Delia stqarr li matul il-ġranet tal-Milied deher ċar li b’mod malizzjuż bdew l-attakki kontrih u kontra l-Partit Nazzjonalista. Huwa qal li minflok ħarab minn dan kollu mar jiltaqa’ u jitkellem man-nies, ma dawk li m’għandhomx saqaf fuq rashom, li m’għandhomx x’jieklu u dawk li jinsabu fis-solitudni u tgħallem x’inhu l-veru messaġġ tal-Milied. Qal li dawk li jridu leħen ġenwin li jitkellem għalihom se jsibu lill-Partit Nazzjonalista.

 

Dr Delia rringrazzja lil dawk kollha li wrew l-appoġġ lilu u l-familja tiegħu. Intant fl-aħħar jiem kumitati tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalitajiet ididkajraw pubblikament l-appoġġ tagħhom għal Dr Delia.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Studenti u żgħażagħ Għawdxin ta’ bejn is-16 u l-20 sena jistgħu jerġgħu japplikaw għall-iskema ‘work trial scheme for youths’ li permezz tagħha jgawdu minn ħlas ta’ €85 fil-ġimgħa għal total…

Qorti

Raġel ta’ 28 sena mix-Xagħra tressaq il-Qorti akkużat li f’diversi ġranet bejn il-15 u s-17 ta’ Ġunju 2019, f’diversi postijiet ġewwa l-gżira t’Għawdex, hedded, żamm persuna kontra l-volontà tagħha, u kiser…

Qorti

Joel Portelli ta’ 28 sena mir-Rabat Għawdex kien illiberat wara li kien akkużat li f’Awwissu 2017 ħebb għal martu u kkaġunalha feriti gravi. Kien akkużat ukoll li insulenta u hedded…

Lokali

Transport Malta ffirmat Memorandum of Understanding mal-Awtorità tas-sistemi tal-port fl-ibħra tal-Lvant ta’ Sqallija. L-għan tal-ftehim iffirmat huwa li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ partijiet, peress li huma t-tnejn responsabbli mill-portijiet rispettivi…

Aktar