Politika
Il-PN jgħid li għandu l-kredibilità biex jagħti soluzzjonijiet għall-immigrazzjoni

Il-Partit Nazzjonalista, permezz tal-Kelliem għall-Affarijiet Barranin Carm Mifsud Bonnici u l-kandidati għall-Parlament Ewropew Roberta Metsola u Frank Psaila, qal li l-Partit għandu l-kredibilità biex joffri s-soluzzjonijiet għall-problema tal-immigrazzjoni.

Dr Mifsud Bonnici qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li għandha tingħata protezzjoni umanitarja lil min vera għandu bżonnha filwaqt li l-pajjiż ikun aħrax mat-traffikanti tal-bnedmin.

Dr Metsola qalet li l-liġi li fasslet fil-Parlament Ewropew dwar il-ħarsien tal-fruntieri se tgħin biex ikun hawn aktar sigurtà u kontrolli aħjar ta’ min jidħol fl-Unjoni Ewropea. Spjegat li permezz ta’ din il-liġi, se tissaħħaħ is-sistema tar-ritorn tal-immigranti.

Dr Psaila kkritika n-nuqqas ta’ pjan fit-tul tal-Gvern dwar il-ħaddiema barranin u qal li l-pjan li kellu l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ħalla frott fosthom għax ġab lejn Malta ħaddiema barranin li ddeskriva ta’ valur miżjud għax investew fl-oqsma tal-gaming u s-servizzi finanzjarji u ħolqu impjiegi għall-ħaddiema Maltin.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

L-imxija tal-Coronavirus kompliet tinfirex f’diversi pajjiżi fl-Ewropa, waqt li l-Italja l-iktar li għandha każi fl-Ewropa tidher li dieħla f’riċessjoni minħabba c-coronavirus. L-Awtoritajiet tas-Saħħa Maltin għal darb’oħra kkonferma li s’issa m’hawn…

Qorti

L-eks Direttur Ġenerali tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, Andre Camilleri qal li l-bank Pilatus ingħata l-liċenzja qabel irtira hu mill-Awtorità fl-2014 u ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex il-bank ma kellux…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali ordnat lill-Gvern jikkumpensa €20,000 lill-koppja Cachia minn Tas-Sliema wara li nkiser id-dritt tagħhom li jgawdu l-proprjetà b’valur potenzjali ta’ €700,000 minħabba liġijiet antiki tal-kera li minħabba fihom id-dar…

Qorti

Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza ta’ 10 snin ħabs li ngħata raġel li nstab ħati li abbuża sesswalment minn kuġintu fuq perjodu ta’ seba’ snin minn meta kellha seba’ snin….

Aktar