Politika
Il-President dwar it-tkattir ta’ valuri bħall-paċi fost it-tfal

L-irwol ta’ Malta fil-ħidma favur il-paċi u t-tkattir tal-valuri ta’ aċċetazzjoni u paċi fost it-tfal kienu fil-qofol tad-diskors li għamel il-President George Vella f’Simpożju dwar ix-xejriet akkademici fl-edukazzjoni għat-tolleranza. Għas-simpożju organizzat mill-kunsill dinji għat-tolleranza u l-paċi li qed jitlaqqa’ f’Malta, qed jattendu rappreżentanti ta’ universitajiet, riċerkaturi u akkademiċi mill-Ewropea, l-Istati Uniti, l-Afrika, l-Asja u l-Awstralja.

Il-President ta’ Malta George Vella qal li Malta dejjem kienet id-dar naturali għat-tisħiħ tal-paċi u l-aċċettazzjoni. Huwa tkellem dwar l-importanza li titkattar l-edukazzjoni dwar il-paċi u t-tolleranza minn età żgħira meta fetaħ simpożju akkademiku organizzat mill-Kunsill Globali għall-paċi u t-tolleranza.

Il-President ġab eżempju ta’ kif tfal żgħar ma jafux joħolqu diskriminazzjoni bejniethom, u saħaq fuq l-importanza li għandhom il-familja u l-iskejjel fit-tisħiħ ta’ prinċipji sodi ta’ aċċettazzjoni.

”Meta teduka lit-tfal mill-bidu nett u tibqa’ tiela’ tkun qed telimina d-differenzi li jistgħu jinħolqu mill-preġudizzju. Għax iktar ma tkunx taf fuq dak li jkun iktar jista’ jkollok dubju fuqu, iktar ma tkun tafu inqas ikollok dubju.”

Dr Vella qal li jeħtieġ ikun hemm rikonoxximent akbar għall-kuntatt fost in-nies u tkellem dwar l-importanza li l-materjal edukattiv ikun imsaħħaħ billi t-tfal imissu b’idejhom dak li jkunu qed jitgħallmu. Il-President saħaq dwar l-importanza li ikun hemm aktar mobbiltà fost iż-żgħażagħ.

Ir-Rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella qal li hemm diversi mod dwar kif tista’ tinkiseb il-paċi. Żied li l-kooperazzjoni bejn l-istati u r-reġjuni hi kritika u li minnha jista’ jgawdi kulħadd.

Il-President tal-Kunsill Dinji għat-Tolleranza u l-Paċi, Ahmed Al-Jarwan elenka ħidmet il-kunsill mindu 3 snin ilu twaqqaf bl-għajnuna tal-Gvern Malti. Qal li l-edukazzjoni għolja għandha rwol kruċjali biex tipprepara fost oħrajn il-mexxejja dwar kif jirrispondu għal sitwazzjonijiet ta’ razziżmu, terroriżmu u diskriminazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat wiegħed lealtà sħiħa u spazju lis-suċċessur tiegħu u qal li hu se jibqa’ baħri flok kaptan. Dr Muscat li tkellem fi tliet…

Milied

Aktar ma joqrob il-Milied, aktar jirrankaw l-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi għall-għaqdiet tal-karità . . . fosthom il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund, li hija l-benefiċċarja tal-attività Santa Swim, li issa…

Politika

Il-President Emeritu Marie Louise Coleiro Preca kitbet appell biex il-poplu Malti jingħaqad. Fuq Facebook Coleiro Preca kitbet li mill-istorja tal-pajjiż il-poplu dejjem waqaf għall-valuri tal-onestà, il-ġenwinità, l-altruwiżmu, il-bżulija, l-għaqal u l-intergrità….

Aktar