Politika
Il-Prim Ministru jirribatti għall-protest tal-familja Caruana Galizia

Il-Prim Ministru Joseph Muscat f’kontro protest fil-Qorti sejjaħ lill-familja ta’ Daphne Caruana Galizia biex tieqaf tagħmel allegazzjonijiet u insinwazzonijiet u pretenzjonijiet fil-konfront tiegħu.

Fi tweġiba għall-ittra ġudizzjarja tal-familja Caruana Galizia li fih talbuh biex jieqaf milli jkollu sehem fl-investigazzjoni u fil-proċeduri kriminali, u fil-proċess biex jinġabru l-provi fl-inkjesta pubblika, il-Prim Ministru iddikjara li bl-ebda mod ma ndaħal jew beħsiebu jindaħal fl-investigazzjonijiet.

Dr Muscat wera l-iskantament tiegħu kif wara li intlaħaq ftehim mal-familja Caruana Galizia dwar il-bord tal-inkjesta, din fost oħrajn issa qed tagħmel insinwazzjonijiet anke dwar dal-proċess ta’ smigħ tal-provi mill-bord maqbul.

Fil-kontro protest, il-Prim Ministru qal li huwa ma jistax jirrisspondi dwar l-arresti li setgħu saru fl-investigazzjoni tal-Pulizija u r-riżultati tagħhom. Sostna iżda li l-arresti li saru huma konferma tal-indipendenza tal-investigazzjonijiet waqt li rrimarka li l-familja Caruana Galizia mhix tallega li l-arresti kienu finta, iżda qed tmur fl-estrem l-ieħor u tinsinwa li kull min ġie interrogat huwa ħati.

F’dan il-kuntest, il-Prim Ministru irribatta bil-qawwa li qiegħed b’xi mod inawwar id-dritt għal kontinwazzjoni tal-investigazzjonijiet. Żied jgħid li bħala Prim Ministru huwa qatt ma ppretenda li huwa ‘l fuq mil-liġi, u stqarr li jinsab taħt skrutinju ta’ inkjesta maġisterjali, li l-iskop tagħha huwa l-investigazzjoni ta’ kull aġir jew evidenza relevanti u l-reservazzjoni tal-provi.

Ara wkoll:

Il-familja Caruana Galizia bi protest ġudizzjarju kontra l-Prim Ministru

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Xafiero Lantveld, Olandiż ta’ 23 sena tressaq il-Qorti akkużat bi traffikar ta’ droga kokaina. Fil-Qorti ntqal li hu ġie arrestat f’lukanda f’Tas-Sliema wara li l-pulizija rċeviet informazzjoni li kien qed…

Qorti

L-eks Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, waqqa’ kawża ta’ libell li kien fetaħ kontra l-ġurnal The Malta Independent dwar storja li fiha qal li fl-2014 saret transazzjoni finanzjarja…

Kronaka

Bejn l-1 ta’ Jannar 2020 u l-lejl illi għadda, il-Pulizija wettqet mat-80 spezzjoni, f’diversi stabbilimenti madwar Malta u Għawdex. B’kollox ġew imħarrka mal-100 persuna li nqabdu jpejpu fl-istabbilimenti. Madwar 50…

Lokali

BirdLife Malta qalet li d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jpoġġi lir-regolatur tal-kaċċa taħt il-Ministeru għal Għawdex hija dijabolika. Fi stqarrija hija kkundannat din id-deċiżjoni li sejħitilha bħala waħda purament elettorali. Fi…

Aktar