Politika
Il-Prim Ministru talab li tinħoloq strateġija għal Għawdex

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li talab lill-aġenziji kollha, inkluż lill-Malta Enterprise, lill-Awtorità tat-Turiżmu u lill-Bank Malti għall-Iżvilupp biex joħolqu strateġija għal Għawdex.

F’diskors fil-ftuħ tal-laqgħa tal-kabinett f’Għawdex li qed titlaqqa’ fiċ-ċentru tal-innovazzjoni tax-Xewkija, il-Prim Ministru tkellem dwar l-ambizzjoni tiegħu għal Għawdex. Qal li il-prijorità tal-Gvern hi li l-ekonomija Għawdxija tkompli tiddiversifika u mhux tiddependi fuq is-settur pubbliku, kif kien isir taħt amministrazzjonijiet preċedenti.

Dr Abela qal li l-viżjoni tal-Gvern hu li Għawdex ikun mutur ekonomiku ewlieni tal-pajjiż, waqt li ma jitlifx il-karatteristiċi uniċi tiegħu. Semma kif l-ekonomija għandha tkun ibbażata fuq aspetti diġitali u u ambjentalment sostenibbli. Qal li dan għandu jsir b’investiment fl-infrastuttura, fosthom bi proġetti bħat-tieni fibre optic cable li qal hu kruċjali biex Għawdex isir ċentru diġitali.

Dwar il-mina bejn Malta u Għawdex, qal li jara quddiemu eluf ta’ ġenituri Għawdxin li jridu li uliedhom ikollhom futur aħjar minn tagħhom. Kompla li Għawdex jagħti opportunità kif l-ekonomija u l-ambjent jikkumplimentaw lil xulxin, fosthom billi tkun fuq ta’ quddiem fejn tidħol enerġija rinovabbli.

Dwar it-turiżmu, il-Prim Ministru tkellem dwar kif jeħtieġ dan jinbidel biex ikun wieħed ta’ kwalità u mhux jibqa’ ffukat fuq turisti li jqattgħu ġurnata f’Għawdex. Qal li l-oqsma tradizzjonali jridu jitħalltu ma’ opportunitajiet fit-turiżmu biex it-turist igawdi esperjenza ġenwina tal-karatteristiċi ta’ pajjiżna.

Dr Abela qal li l-ambizzjoni tal-Gvern hi li tkun ‘showcase’ tal-mudell ekonomiku ġdid ta’ pajjiżna.

Huwa ta rendikont ta’ kisbiet ekonomiċi f’Għawdex mill-2013 ‘il quddiem, fosthom li t-tkabbir ekonomiku li kiber bi 12% waqt li l-ġid ta’ Għawdex kiber minn 12 għal 17-il miljun ewro. Qal li fl-aħħar sitt snin kien hemm żieda ta’ 13-il persuna fil-ġimgħa li sabu xogħol, il-maġġor parti tagħhom; 61%, fil-privat.

Ara wkoll:

It-tender tal-ferry bejn Malta u Għawdex għadu jiġi evalwat minħabba l-oġġezzjonijiet