Edukazzjoni
Il-proġett tat-tablets għen lill-istudenti fil-mixja edukattiva tagħhom – NAO

Sebgħa minn kull għaxar ġenituri u għalliema li ġew intervistati fi stħarriġ tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali qalu li l-proġett tat-tablets imsejjaħ ‘One tablet per child’ għen lill-istudenti fil-mixja edukattiva tagħhom.

L-istħarriġ kien parti minn eżerċizzju ta’ verifika fuq l-użu tat-tablets fl-iskejjel u li minnu ġew innutati li wħud mill-istudenti ma kinux qed iġibu t-tablets magħhom l-iskola, studenti ma jiċċarġjawx it-tablets id-dar u problemi relatati mal-konnettività tat-tablet man-netwerk tal-iskejjel.

F’eżerċizzju ta’ verifika mis-sezzjoni tat-Teknoloġija tal-Informatika fi ħdan l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar l-implimentazzjoni tal-proġett ‘One Tablet Per Child’, instab li l-użu tat-tablets mill-istudenti u l-għalliema ma kienx qed isir b’mod uniformi fl-iskejjel kollha.

F’rapport li l-Awditur Ġenerali, Charles Deguara, ppreżenta lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati, instab li 70% tal-għalliema u l-ġenturi li ħadu sehem fl-istħarriġ iqisu l-iskema tat-tablets bħala pożittiva u li b’mod ġenerali għenet lill-istudenti fil-vjaġġ edukattiv tagħhom.

Fl-eżerċizzju instab li kważi 20 fil-mija tat-tweġibiet mill-edukaturi indikaw li l-istudenti ma kinux qed jieħdu t-tablets l-iskola kuljum u daqstant ieħor wrew li din l-għodda teknoloġika qed tintuża biss meta tkun ippjanata xi attività.

Instab ukoll li l-użu tat-tablets kien mifrux b’mod irregolari fost is-suġġetti akkademiċi kollha, b’iktar minn nofs it-tweġibiet tal-għalliema jindikaw li t-tablets ma kinux qed jintużaw fil-ħarġiet edukattivi organizzati mill-iskola u f’ħarġiet tal-familja.

Ir-rapport ta’ verifika juri li l-apps tal-matematika u l-ingliż ġew apprezzati aktar mill-għalliema u l-ġenituri meta mqabbel mal-apps għall-Malti, ix-xjenza, l-istudji soċjali u r-reliġjon.

Ir-rapport juri xi sfidi fl-użu tat-tablets fosthom li hemm studenti li ma jġibux it-tablets magħhom l-iskola, oħrajn li ma jiċċarġjawx dan it-tagħmir id-dar u kwistjonijiet ta’ konnettività man-netwerk tal-iskola jew il-batterija u l-veloċità tat-tablet. Irriżulta wkoll li s-servizzi ta’ appoġġ ma kinux disponibbli bl-istess mod fost l-iskejjel primarji differenti.

 

Aħbarijiet Oħra
Ekonomija u Finanzi

Il-Bank HSBC ħabbar li se jnaqqas 35,000 impjieg fit-tliet snin li ġejjin. Il-bank qal li qed jimmira li globalment inaqqas l-ispejjeż b’aktar minn erba’ biljun ewro sal-2022 filwaqt li jnaqqas…

Politika

L-Ispeaker tal-Parlament, Anġlu Farrugia, qal li l-membri tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi ma setgħux jagħmlu mistoqsijiet dwar il-kuntratt mogħti mill-Awtorità tat-Turiżmu lid-Deputat Laburista Konrad Mizzi, qabel ma l-kontijiet awditjati tal-istess awtorità…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Minsitru għas-Saħħa, Chris Fearne, ta rendikont tal-ħidma prekawzjonali li ttieħdet mill-awtoritajiet tas-saħħa kontra l-Coronavirus, waqt li tenna li s’issa Malta m’għandha l-ebda każ ta’ Covid-19. Il-Ministru…

Aktar