Lokali
Il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment ikkontribwixxa €600 miljun fil-fond nazzjonali

Il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment, l-IIP sa issa kkontribwixxa kważi sitt mitt miljun ewro (€582) fil-fond nazzjonali għall-iżvilupp soċjali li twaqqaf apposta u fil-Fond Konsolidat. Fir-rapport annwali maħruġ mill-Uffiċċju li jirregola dan il-programm saru rakkomondazzjonijiet biex il-programm jibqa’ attraenti fosthom billi jsir tibdil fir-rigward tal-pubblikazzjonijiet tal-ismijiet. Ir-regolatur Charles De Gabriele qal li l-applikanti li mhux jgħaddu mill-għarbiel rigoruż ta’ Malta, qed jiġu aċċettati fi programmi simili f’Ċipru u l-Portugall fost l-oħrajn.

Bejn l-1 ta’ Lulju tal-2017 u t-30 ta’ Ġunju li għadda, l-Aġenzija tal-programm ta’ ċittadinanza b’investiment (MIIPA) rċeviet 330 applikazzjoni , 47 inqas meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena ta’ qabel (377).

Skont ir-rapport annwali tar-regolatur l-programm ta’ ċittadinanza b’investiment għadu jattira interess minkejja l-kritika li saret għalih. Miċ-ċifri joħroġ mill-programm IIP sal-aħħar ta’ Ġunju 2017 ġew depożitati €408 miljun fil-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali u €174 miljun oħra fil-Fond Konsolidat.

F’kummenti lil TVM, ir-regolatur tal-programm, Carmel Degabriele qal fil-fehma tiegħu t-tnaqqis fl-applikazzjonijiet hu riżultat ta’ bosta raġunijiet fosthom l-iskrutinju qawwi li qed isir. Qal li madwar 20% tal-applikazzjonijiet jiġu rrifjutati jew irtirati minħabba l-għarbiel dejjaq tal-aġenzija.

Ir-regolatur spjega li kull applikant jgħaddi minn erbgħa saffi ta’ due diligence biex ikun assigurat li hu u qrabatu m’humiex kriminali jew qed jipprovaw jiksbu ċ-ċittadinanza Maltija għal skopijiet illegali fosthom ta’ ħasil ta’ flus. Stqarr li madankollu l-applikanti rrifjutati minn Malta qed jiġu jaċċettati minn uħud mit-tnax-il pajjiż l-ieħor fl-Unjoni Ewropea li għandhom skemi simili ta’ ċittadinanza.

Carmel De Gabriele qal “ħafna minn dawk li qed jeħlu hawnhekk sussegwentament jgħaddu minn Ċipru u jispiċċaw fl-Ewropa xorta”.

Fir-rapport, is-Sur De Gabriele qal li ħafna mill-160 aġent li hu approva biex jippromovu l-programm ta’ ċittadinanza ta’ Malta qed jinsistu li l-pubblikazzjoni fil-gazetta tal-gvern tal-ismijiet tal-persuni li jiksbu ċ-ċittadinanza qed tnaffar ħafna applikanti.

Carmel De Gabriele qal “l-aġenti qalulna isma qegħdin tgerrxu lin-nies għax ħafna min-nies ma jridux dik il-publicity ma jixtiquhiex. Aħna qed ngħidulhom mill-bidu però qed ngħidulhom ukoll li tista’ tinbidel din, allura qed jibqgħu għaddejjin imma meta jaslu fl-aħħar u jsibu li din għadha fejn hi ġieli qed jitilqu ‘l barra jkunu ħalsu l-€5000 tal-bidu u kollox, anzi €10,000 għax ħamsa u ħamsa, imma jieqfu hemm”

Is-Sur De Gabriele qal li f’dan l-isfond irrakkomanda lill-Gvern jikkkunsidra mezzi alternattivi bil-għan li jżomm il-programm attraenti, jibqa’ xorta trasparenti u fl-istess waqt iħares il-kunfidenzjalità tal-applikanti Semma fost l-oħrajn il-possibiltà li minflok jiġu ppubblikati, l-ismijiet jgħaddu minn skrutinju parlamentari fejn id-deputati b’aċċess għall-informazzjoni jieħdu ġurament ta’ segretezza.

Qal li sfida oħra għall-applikanti tal-IIP hi biex jiftħu kontijiet fil-banek lokali li hi waħda mill-kriterji fil-liġi biex jiksbu ċ-ċittadinanza. Ir-regolatur semma li f’xi okkażjonijiet qed idumu aktar minn seba’ xhur jistennew. Fir-rapport, ir-Regolatur esprima d-diżappunt tiegħu li istituzzjonijiet barranin li kkritikaw il-programm ta’ Malta u saħansitra bagħtu delegazzjonijiet f’Malta fosthom il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, baqgħu ma talbux laqgħa mal-Uffiċċju tar-regolatur.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Malti ta’ 19-il sena li kien jinsab miżmum arrestat ġewwa l-Lock-up fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, ipprova jweġġa’ lilu nnifsu. Il-każ seħħ illum fis-7pm.  Intervent immedjat tal-Pulizija waqqaf din l-azzjoni u r-raġel…

Lokali

San Ġiljan sebaħ nadif pupilla wara lejl ta’ divertiment f’Jum San Patrizju. Il-ħaddiema tat-tindif xkupaw 15-il tunnellata ta’ skart f’ħames sigħat. Ma’ sbieħ it-Tnejn filgħodu, il-Pjazza ta’ Spinola u toroq tal-madwar…

Kronaka

Lejn is-snin sittin tas-seklu sbatax, il-Berġa tal-Italja kienet imżejna b’dak li jissejjaħ la scala grande, it-taraġ il-kbir. Bl-interventi strutturali li sar fil-berġa tul is-snin il-preġju tat-taraġ intilef meta fost oħrajn…

Kultura

Aktar minn 500 mudell, xogħol membri ta’ waħda mill-għaqdiet lokali tal-mudelli, qed ikunu esebiti fil-Mużew Marittimu fil-Birgu. Il-wirja se tkun miftuħa għall-aħħar ġunrata, għada, jum ta’ btala pubblika. Mijiet ta’…

Aktar