Forzi Armati
Il-promozzjonijiet tal-AFM fl-2013 saru bi proċess nieqes mill-integrità u ġustizzja – l-Ombudsman

Wara investigazzjoni li kienet ilha sejra madwar ħames snin, l-uffiċċju tal-Ombudsman sab li promozzjonijiet li ngħataw fl-armata f’Settembru tal-2013 saru bi proċess tal-għazla li kien nieqes mill-integrità u rrakkomanda li tissewwa l-inġustizzja li saret bil-proċess.

Investigazzjoni mill-Ombudsman dwar promozzjonijiet fil-Forzi Armati ta’ Malta f’Settembru tal-2013 sabet li l-proċess kien ivvizzjat u li l-uffiċjali li ressqu l-ilmenti soffrew inġustizzja.

L-Ombudsman, Anthony Mifsud, irrakkomanda li l-awtoritajiet jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-inġustizzji li nstabu jiġu indirizzati waqt li ħeġġeġ lill-Ministeru responsabbli mill-Armata u lill-Kap Kmandant tal-Forzi Armati biex jirrevedu l-proċeduri eżistenti fil-promozzjonijiet biex tkun assigurata l-akbar trasparenza mingħajr ebda indħil jew influwenza minn barra.

L-Ombdusman beda din l-investigazzjoni wara lmenti li ressqu sitt uffiċjali tal-Armata dwar il-proċess ta’ promozzjonijiet li sar fl-2013 għall-ħatra ta’ kurunelli ġodda. Fil-konklużjonijiet tiegħu, l-Ombudsman qal li l-proċess ma sarx b’mod professjonali għax fost l-oħrajn il-bord tal-għażla ma kienx fih uffiċjali militari t’esperjenza u kien jinkludi żewġ membri li huma wkoll persuni ta’ fiduċja mal-Gvern. Fi kliem l-Ombudsman, il-proċess kien paraventu għal għażla li kellha ssir. L-Ombudsman qal li bħala regola, persuni ta’ fiduċja m’ghandhomx iservu f’bordijiet tal-għażla.

F’ittra lill-Ombudsman, il-Ministru Michael Farrugia qal li ma jaqbilx ma’ ħafna mill-konklużjoni tal-Ombudsman għalkemm qal li ser jiddiskuti internament il-konklużjonijiet tar-rapport u jieħu inkunsiderazzjoni l-konkluzzjonijiet tiegħu għal proċessi fil-ġejjieni.

Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-sigurtà nazzjonali, Beppe Fenech Adami qal li dan ir-rapport ikkonferma li l-promozzjonijiet li ngħataw fil-Forzi Armati fil-2013 u wara kienu abbużivi u intenzjonati biss biex jaġevolaw nies qrib il-Prim Ministru u l-Partit Laburista.

Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-Prim Ministru biex jerfa’ r-responsabbilità politika talli ħalla dawn l-abbużi.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia akkuża lill-Gvern li tilef ir-ruħ soċjali tiegħu, u li qed itellef lil pajjiż mill-fibra morali, tant li fi kliemu sar pajjiż li fih xi ħadd…

Politika

Il-Prim Ministru u l-Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, qal li issa huwa ż-żmien biex ikun hemm diskussjoni serja dwar l-integrazzjoni biex kulħadd iħossu ugwali. Dr Muscat qal li dan huwa…

Kultura

Festival ta’ films kontemporanji Taljani se jkun organizzat bejn għada u l-Ħadd li ġej mill-Istitut Taljan tal-Kultura b’kollaborazzjoni ma’ Spazju Kreattiv u l-Programm għall-Istudji tal-Film tal-Università ta’ Malta. Cinema Italia…

Saħħa

Il-kumpanija tal-Gvern Malta Air Travel ippubblikat sejħa għall-proposti biex jinstab operatur għas-servizz tal-ajru bejn Għawdex u Malta. Fi stqarrija konġunta bejn il-Ministeru tat-Turiżmu u l-Ministeru għal Għawdex intqal li l-ħelikopter…

Aktar