Lokali
Il-Pulizija b’aktar tfittxijiet u qed tkellem għadd ta’ nies b’rabta mal-investigazzjonijiet tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Il-Korp tal-Pulizija qal li għalkemm diġà tressqu l-Qorti erba’ persuni b’rabta mal-omiċidju ta’ Daphne Caruana Galizia, l-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejjin b’mod intensiv.

Fi stqarrija, il-Pulizija qalet li dawn l-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Iskwadra tal-Omiċidji, l-Iskwadra ta’ Kontra r-Reati Ekonomiċi u bil-kollaborazzjoni attiva tal-Europol. L-investigazzjonijiet kollha qed isiru taħt il-kappa tal-Inkjesta Maġisterjali.

Qalet li kull informazzjoni li l-Pulizija ġabret f’dawn l-aħħar jiem qiegħda tiġi investigata. Spjegat li b’konnessjoni mal-investigazzjonijiet li għaddejjin, il-Pulizija wettqet u qed twettaq aktar tfittxijiet f’diversi postijiet u anke ġew qed jiġu mitkellma numru ta’ persuni oħra relatati
mal-każ.

Temmet tgħid li minħabba s-sensittività ta’ dawn l-investigazzjonijiet, il-Pulizija, f’dan l-istadju, mhix qiegħda f’pożizzjoni li tagħti aktar
dettalji, hekk kif jistgħu jippreġudikaw il-każ.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Inqas minn xahar bogħod mill-Karnival, karru satiriku qajjem kontroversja. L-awtoritajiet iridu li l-karristi jbiddluh biex ma jkunx offensiv waqt li l-karristi qed jiddefendu l-idea tal-karru u jgħidu li ma ġietx…

Trasport

Minn nhar is-Sibt it-traġitti bil-passiġġieri bejn Malta u Kemmuna ser jibdew isiru minn Kooperativa Comino Ferries li fiha seba’ operaturi. Il-koperattiva kienet l-uniku operatur li għamel l-offerta wara sejħa pubblika…

Lokali

Persuni b’mard kroniku jew diżabilità qed iħossuhom diskriminati li kumpaniji tal-assikurazzjoni mhux qed iħalluhom jixtru polza ta’ assikurazzjoni fuq ħajjithom li mingħajrha ma jistgħux jieħdu self mill-bank jew possibilment jibdew…

Lokali

Il-missjoni tal-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku, bħala organu mwaqqaf mill-Kostituzzjoni, hi li tassigura li l-ingaġġ ta’ ħaddiema maċ-ċivil ikun effiċjenti u bbażat fuq il-mertu. Il-Kummissjoni tieħu ħsieb ukoll il-proċeduri dixxiplinarji fil-konfront tal-ħaddiema…

Aktar