Lokali
Il-Pulizija se jkollha aċċess għall-filmati tal-kameras ta’ Transport Malta

Il-Pulizija ser ikollha biċċa għodda oħra fil-ġlieda kontra l-kriminalità u biex tindokra s-sigurtà fit-toroq għaliex ser ikollha aċċess immedjat għal filmati tal-kameras li Transport Malta għandha f’diversi toroq ewlenin. Għal dan il-għan ġie ffirmat ftehim bejn il-korp tal-Pulizija u Transport Malta.

Issiġġilat ftehim ta’ koperazzjoni bejn Transport Malta u l-korp tal-Pulizija li permezz tiegħu l-investiment li Transport Malta qed tagħmel bis-sistema tal-informatika u l-kameras fit-toroq, ser tkun qed tgħin ukoll lill-Pulizija fil-qadi ta’ dmirijietha.

Il-ftehim ġie ffirmat fil-control room ta’ Transport Malta minn fejn permess ta’ kameras fit-toroq jiġi segwit it-traffiku f’diversi bnadi ta’ Malta. ll-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u ċ-Chairman tat-Transport Malta Joseph Bugeja ffirmaw il-ftehim fil-preżenza tal-Ministru tal-Intern Michael Farrugia u l-Ministru tat-Transport Ian Borg.

Is-sur Bugeja qal li Transport Malta għaddejja bi programm ta’ investiment biex tissorvelja t-toroq biex timmaniġġja l-konġesjoni tat-traffiku u jittieħdu passi immedjati meta minħabba xi inċidenti jew raġunijiet oħra t-traffiku jeħel, b’detriment għas-sewwieqa u b’mod aktar wiesgħa anke għall-ekonomija tal-pajjiż.

Kemm il-Ministru Borg kif ukoll il-Ministru Farrugia qalu li dan il-ftehim ser jgħin biex il-pajjiż ikun aktar sigur għax ir-riżorsi f’entitajiet differenti ser jintużaw b’aktar effiċjenza filwaqt li ser tissaħħaħ idejn il-Pulizija kontra l-kriminalità. Qalu li dan il-ftehim huwa eżempju kif entitajiet pubbliċi qed jaħdmu flimkien biex ma jsirx xogħol doppju.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

COVID-19

Erbat ijiem qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li l-Korp tal-Pulizija huwa mgħammar biżżejjed biex iħarrek lill-kaċċaturi li jinstabu li qegħdin jiksru l-liġi. Mill-banda…

Aktar