Lokali
Il-Pulizija se jkollha aċċess għall-filmati tal-kameras ta’ Transport Malta

Il-Pulizija ser ikollha biċċa għodda oħra fil-ġlieda kontra l-kriminalità u biex tindokra s-sigurtà fit-toroq għaliex ser ikollha aċċess immedjat għal filmati tal-kameras li Transport Malta għandha f’diversi toroq ewlenin. Għal dan il-għan ġie ffirmat ftehim bejn il-korp tal-Pulizija u Transport Malta.

Issiġġilat ftehim ta’ koperazzjoni bejn Transport Malta u l-korp tal-Pulizija li permezz tiegħu l-investiment li Transport Malta qed tagħmel bis-sistema tal-informatika u l-kameras fit-toroq, ser tkun qed tgħin ukoll lill-Pulizija fil-qadi ta’ dmirijietha.

Il-ftehim ġie ffirmat fil-control room ta’ Transport Malta minn fejn permess ta’ kameras fit-toroq jiġi segwit it-traffiku f’diversi bnadi ta’ Malta. ll-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u ċ-Chairman tat-Transport Malta Joseph Bugeja ffirmaw il-ftehim fil-preżenza tal-Ministru tal-Intern Michael Farrugia u l-Ministru tat-Transport Ian Borg.

Is-sur Bugeja qal li Transport Malta għaddejja bi programm ta’ investiment biex tissorvelja t-toroq biex timmaniġġja l-konġesjoni tat-traffiku u jittieħdu passi immedjati meta minħabba xi inċidenti jew raġunijiet oħra t-traffiku jeħel, b’detriment għas-sewwieqa u b’mod aktar wiesgħa anke għall-ekonomija tal-pajjiż.

Kemm il-Ministru Borg kif ukoll il-Ministru Farrugia qalu li dan il-ftehim ser jgħin biex il-pajjiż ikun aktar sigur għax ir-riżorsi f’entitajiet differenti ser jintużaw b’aktar effiċjenza filwaqt li ser tissaħħaħ idejn il-Pulizija kontra l-kriminalità. Qalu li dan il-ftehim huwa eżempju kif entitajiet pubbliċi qed jaħdmu flimkien biex ma jsirx xogħol doppju.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Il-Pulizija qed tfittex lil dan ir-raġel filwaqt li qed titlob l-għajnuna tal-pubbliku. Ir-raġel qed jiġi mfittex fuq allegat każ ta’ stupru. Jekk xi ħadd għandu xi informazzjoni jista’ jikkuntattja lill-pulizija…

Droga

Raġel ta’ 34 sena mit-Togo li ntbagħat il-ħabs wara li pprova jitlaq minn Malta b’passaport falz, instab li kien fil-pussess tad-droga. Is-sejba saret minn scanner tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin malli…

Edukazzjoni

Aktar minn terz tal-popolazzjoni ta’ Ġibiltà għandha għeruq Maltin li jmorru lura għall-emigrazzjoni lejn dan it-territorju Ingliż, fil-punent tal-Mediterran. Dixxendenti Maltin f’Ġibiltà huma rispettati ħafna, b’uħud okkupaw karigi importanti fil-politika,…

Aktar