Kronaka
Il-Pulizija tfittex kompliċi fil-każ tal-kuntrabandu tas-sigaretti

Raġel tressaq il-Qorti u l-pulizija qed tfittex min kien kompliċi miegħu f’każ ta’ kuntrabandu ta’ iktar minn miljun u nofs sigarett bil-kuntrabandu. James Azzopardi ta’ 29 sena minn San Pawl il-Baħar ġie mixli fost l-oħrajn b’evażjoni ta’ kwart ta’ miljun ewro f’dazju, sisa u VAT. Azzopardi li ċaħad l-akkużi kontrih u ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta’ tliet elef ewro u garanzija personali ta’ ħamest’elef ewro.

Il-każ żviluppa l-Ħamis li għadda kmieni filgħodu fl-inħawi tal-Veċċja f’San Pawl il-Baħar wara li l-pulizija interċettat lil Azzopardi waqt li kien qed iħott ammont konsiderevoli ta’ sigaretti minn dgħajsa u jgħabbihom f’vann. B’kollox kien laħaq ħatt mal-miljun sigarett – 40,000 pakkett.

Għalkemm il-pulizija rnexxielha tarresta lil Azzopardi fuq il-post, min kien qed isuq id-dgħajsa laħaq ħarab ‘il barra mix-xatt.

Id-dgħajsa li hija reġistrata fuq isem James Azzopardi, instabet marbuta ma’ baga f’nofs il-bajja tax-Xemxija lbieraħ filgħaxija mimlija b’iktar kaxxi tas-sigaretti tal-kuntrabandu. Huwa mifhum li fuq id-dgħajsa 28,500 pakkett ieħor ta’ sigaretti bil-kuntrabandu. Id-dgħajsa issa tinsab f’idejn l-awtoritajiet td-Dwana wara li ġiet skortata minn Patrol Boat tal-Forzi Armati lejn Ras Ħanżir. Il-pulizija għadha qed tfittex lil persuna li kien qed isuq id-dgħajsa.

Id-Dwana qalet li l-qabda ta’ miljun sigarett bil-kuntrabandu li laħqu tniżżlu l-art il-Ħamis filgħaxija f’San Pawl il-Baħar kellha valur fis-suq ta’ aktar minn €81,500.

Ara wkoll:

Tinstab abbandunata fix-Xemija l-powerboat li ħarbet b’sigaretti tal-kutrabandu

 

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Caven Cutajar ta’ 48 sena miż-Żurrieq wieġeb mhux ħati ta’ akkużi ta’ vjolenza domestika kontra s-sieħba tiegħu fosthom biża’ li ser tintuża vjolenza kontra tagħha u li ħebb għaliha. Il-prosekuzzjoni…

Qorti

Emanuel Cini ta’ 68 sena tressaq il-Qorti akkużat li darab ħafif lill-ex sieħba tiegħu li tgħix fl-istess blokka ta’ appartamenti f’Birkirkara, li kkaġuna biża’ li se tintuża vjolenza kontra tagħha,…

Qorti

Kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Alfred u George Degiorgio u Angelina Pop akkużati b’ħasil ta’ flus. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehdu diversi rappreżentanti ta’ kumpaniji tal-assikurazzjoni li taw rendikont…

Qorti

Tressaq il-Qorti Charlot Gauci li kien ilu li għeb għal dawn l-aħħar sentejn u jinsab akkużat li ffroda €16,000 lil Luigi Susino u Catherine Zammit. F’dawn is-sentejn Gauci qatt ma…

Aktar