Unjoni Ewropea
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri teżamina l-immigrazzjoni

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed teżamina l-ġestjoni tal-migrazzjoni mill-Unjoni Ewropea. B’mod partikolari, l-awdituri se jivvalutaw jekk l-appoġġ li ngħata lill-Greċja u lill-Italja kisibx l-objettivi tiegħu u jekk il-proċeduri ta’ ażil u ta’ ritorn kinux effettivi.

L-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar il-Ġestjoni tal-Migrazzjoni mill-UE. Il-Previżjonijiet ta’ Awditu jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun qed isir.

Leo Brincat, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu qal li l-isfidi relatati mal-migrazzjoni żvelaw dgħufijiet fil-politiki tal-UE dwar l-ażil u l-migrazzjoni kif ukoll fil-ġestjoni li twettaq tal-fruntieri esterni. Saħaq li huwa essenzjali li tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-miżuri u l-qafas legali t-tajba għall-ġestjoni tal-migrazzjoni.

Il-kriżi tal-migrazzjoni laħqet il-quċċata fl-2015, meta aktar minn miljun persuna ppruvaw jaslu fl-UE. Għalkemm naqas għal-livell ta’ qabel il-kriżi, l-għadd ta’ migranti lejn l-Unjoni għadu jlaħħaq l-għexieren ta’ eluf.

Fi stqarrija ntqal li l-Unjoni Ewropea  fasslet bosta miżuri biex timmaniġġja l-kriżi, inkluż l-istabbiliment ta’ “Hotspots” u l-introduzzjoni ta’ skemi ta’ rilokazzjoni, li oriġinarjament it-tnejn kienu intenzjonati li jkunu temporanji. Iż-żewġ miżuri se jkunu koperti mill-awditu. Skont l-approċċ Hotspot l-aġenziji tal-UE jassistu fuq il-post lill-Istati Membri l-aktar esposti, fl-identifikazzjoni, fir-reġistrazzjoni u fit-teħid tal-marki tas-swaba’ tal-persuni li jaslu, sabiex jaċċertaw liema huma l-migranti li jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, b’rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tal-individwi. Hemm ħames hotspots fil-Ġreċja u ħamsa oħra fl-Italja.

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat din is-sena.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għodwa għal John Cortis minn Ħal Qormi ma kinitx bħas-soltu. Ma’ TVM spjega li dalgħodu xħin qam xamm riħa ta’ ħruq u sema’ xi tfaqqigħ bħal bombi tal-festa. Huwa ħaseb…

Qorti

Kaled Muktahar Ben Gamhur ġie kkundannat 18-il xahar priġunerija. Huwa ammetta li seraq €118 u mobile minn karozza fil-15 ta’ Ġunju li għadda. L-akkużat kkommetta dan ir-reat ix-xahar li għadda…

Kronaka

Nirien żgħar ħakmu f’restaurant fil-Gżira. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-7.30am fi Triq ix-Xatt. In-nirien li żviluppaw f’restaurant ġew ikkontrollati mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili . Dak il-ħin ma kien hemm ħadd ġewwa. Kelliema…

Saħħa

Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Anthony Agius Decelis ħabbar proġett pilota li se jibda mill-ġimgħa d-dieħla fejn anzjani li ma jistgħux joħorġu mid-dar, mill-Mosta u Birkirkara se jkunu jistgħu jitolbu biex…

Aktar