Lokali
Il-Qorti Ġenerali tal-UE tiċħad rikors ta’ John Dalli għal kumpens

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea ċaħdet rikors tal-ex Kummissarju Ewropew John Dalli, biex jingħata kumpens għad-dannu li allegatament sofra minħabba t-terminazzjoni tal-funzjonijiet tiegħu.

Il-Qorti Ġenerali Ewropea qalet li s-sur Dalli ma weriex li kien hemm aġir illegali tal-OLAF – l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi jew tal-Kummissjoni u ma pprovax li kien hemm rabta diretta bejn dak li allega s-sur Dalli u l-fatti kif ġraw. Is-sur Dalli kellu l-funzjonijiet tiegħu bħala Kummissarju Ewropew itterminati b’mod immedjat fis-16 ta’ Ottubru 2012.

Fl-2015, il-Qorti Ġenerali Ewropea kienet diġà ċaħdet rikors tas-Sur Dalli li kien talab li jiġi annullat it-terminazzjoni tal-funzjonijiet tiegħu u talab kumpens ta’ ftit inqas minn €2 miljuni f’danni materjali. It-tieni kawża quddiem l-istess Qorti, tressqet mis-Sur Dalli biex jingħata kumpens għad-danni morali li sofra minħabba l-allegat aġir illegali tal-Kummissjoni inkluż l-OLAF, wara li l-funzjonijiet tiegħu ġew itterminati fl-2012.

B’kollox il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea ċaħdet is-seba’ lmenti li ressaq is-Sur Dalli fit-tieni kawża tiegħu.

Aħbarijiet Oħra
Avjazzjoni

L-Air Malta qalet li sabiex tassigura li jkomplu d-diskussjonijiet mal-ALPA, l-unjin li tirrappreżenta l-piloti tal-Air Malta, il-kumpanija qablet li tirtira l-mandat ta’ inibizzjoni kontra l-ALPA. Bħala sinjal ta’ rieda tajba,…

Qorti

Raġel ta’ 23 sena mis-Somalja, residenti ż-Żebbuġ tressaq il-Qorti akkużat li nhar is-Sibt weġġa’ persuna gravi. Quddiem il-Maġistrat Brigette Sultana, huwa ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u ngħata l-ħelsien mill-arrest b’diversi…

Qorti

Silvio Camilleri ta’ 35 sena li joqgħod il-Gżira ġie mixli li f’nofs il-ġimgħa l-oħra wettaq serq aggravat bil-vjolenza minn spiżerija f’Ta’ Xbiex, żamm żewġ persuni kontra l-volontà tagħhom u kellu…

Qorti

Raġel miż-Żurrieq ġie mixli li x-xahar l-ieħor ħebb għal tfajla b’sikkina u kkaġunalha ġrieħi ħfief. L-Ispettur Trevor Micallef qal li t-tfajla allegat li ħebb għaliha meta ppruvat twaqqfu milli jieħu…

Aktar