Qorti
Il-Qorti mingħajr biżżejjed provi biex issibu ħati b’serq

Il-Qorti ma sabitx biżżejjed provi biex issib lil Mark Lawrence Rizzo ħati li seraq televiżjoni, 6 kompjuters, 8 monitors , laptop u docking station minn ħanut fil-Gżira.

Rizzo tressaq il-Qorti wara li ġie arrestat fuq akkużi li daħal f’stabbiliment privat u li seraq diversi oġġetti b’valur totali ta’ madwar €7,500, kif ikkonfermat minn sid il-kumpanija.

L-imputat kien diġà xellef difru mal-liġi, u ġie meħlus mill-arrest fl-2009 fuq garanzija personali ta’ €10,000 u kundizzjonijiet oħra fosthom li ma jikkommettix reat ieħor.

Skont ix-xhieda, Rizzo ġie mogħti ċ-ċavetta u l-kodiċi tal-istabbiliment minn Casey Borg, li kien impjegat tal-kumpanija. Borg ammetta fil-Qorti li kien seraq iċ-ċavetta u għaddiha lill-imputat biex jakkwista xi ħaġa tal-flus.

Rizzo nħeles mill-arrest wara li l-Qorti ma setgħetx issib biżżejjed provi li jinkriminawh hekk kif ma sar l-ebda sgass fl-istabbiliment, ma ġiet ippreżentata l-ebda irċevuta ta’ kemm kienu jiswew l-oġġetti misruqa u ma sabet l-ebda prova tal-identità tal-imputat.

Għalhekk, il-Qorti ċaħdet it-talba tal-Prosekuzzjoni għar-revoka tal-ħelsien mill-arrest iżda ordnat li Rizzo jitpoġġa taħt probation għal 18-il xahar u wissietu bil-konsegwenzi jekk iwettaq reat ieħor.

Il-Qorti ġiet ippreseduta mill-Maġistrat Josette Demicoli. Għall-imputat deheru l-Avukati Franco Debono u Marion Camilleri.

Casey Borg tressaq il-Qorti fuq każ separat iżda relatat ma’ dan.

 

Aħbarijiet Oħra
Gazzetti

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 18 ta’ Awwissu 2019: Fl-ewwel paġna ta’ Times of Malta insibu ritratt tas-sit fejn hu propost li jinbena kumpless ta’ garaxxijiet…

Knisja Maltija

Tfaqqa kontroversja taħraq dwar il-kwadri fil-Knisja ta’ Ħal Kirkop. Dan wara li fil-festa ta’ San Ġużepp, ix-xahar li għadda l-Kappillan ħabbar li l-Kurja approvat li l-pittura tal-Madonna tad-Duluri li hemm…

Sport

Minn footballer professjonali għal DJ idur mad-dinja b’tours relatati mal-mużika. Dan mhu ħadd ħlief l-ex plejer internazzjonali Taljan, l-attakkant Christian Vieri. Huwa kien Malta għal ftit ħin fejn kien fost…

Kurżitajiet

F’Hollywood tħabbret il-mewt tal-attur u producer Peter Fonda fl-età ta’ 79 sena. Huwa miet wara battalja mal-kanċer. Fonda jibqa’ l-iktar magħruf għall-film li ħadem fih, kiteb u produċa fl-1969 –…

Aktar