Qorti
Il-Kaptan tal-Lifeline jista’ jmur jara lil ommu

F’digriet mill-Magistrat Joe Mifsud, il-Qorti tat permess lill-kaptan tal-bastiment MV Lifeline Claus Peter Reich biex għal żmien definit jmur il-Ġermanja biex iżur lill-ommu ta’ 92 sena. Il-kaptan Reich se jitlaq minn Malta nhar it-Tnejn u jerġa’ lura fid-29 tax-xahar biex ikompli jinstema l-każ kontrih.

Il-Maġistrat Mifsud impona diversi kundizzjoniijet fuq il-Kaptan Reich fosthom li jiddepożita €5,000 fil-Qorti, liema flus jgħaddu għand il-Gvern Malti jekk tinkiser xi waħda mill-obbligazzjonijiet. Il-Kaptan kien ordnat li kif jasal lura Malta jirraporta lill-Prosekuzzjoni u lill-Qorti.

Il-Kaptan Reich jinsab akkużat li kien qed jidderieġi l-bastiment Lifeline li ġabar l-immigranti miż-żona ta’ tiftix u salvataġġ tal-Libja bi ksur ta’ diversi liġijiet tat-tbaħħir fosthom fuq ir-reġistrazzjoni tal-vapur.

Fuq l-istess każ, il-Maġistrat Mifsud appella lill-midja biex fir-rappurtaġġ tagħmel differenza bejn dak li jingħad fl-Awla tal-Qorti u dak li jingħad fuq l-għatba tal-Qorti. Il-Magistrat Mifsud qal li kummenti li qed jinghadu barra m’għandhomx ikun rappurtati bħallikieku huma bħala fatti li fuqhom il-Qorti tiddeċiedi. Id-digriet jispjega li mhux minnu li kien hemm talba biex il-proċeduri fil-Qorti jsiru bl-Ingliż u lanqas huwa minnu li s-seduta dwar rikors li ressaq il-Kaptan Ġermaniż tħasret kif ġie rrapurtat f’xi sessjoni tal-midja.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Mara sofriet minn ġrieħi gravi wara li llejla kienet involuta f’inċident tat-traffiku.  L-inċident seħħ għall-ħabta tal-5pm fi Vjal Blue Grotto, fiż-Żurrieq. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett fejn minn stħarriġ preliminari li…

Kultura

Bit-tema ‘Jiddefendu l-Libertajiet Tagħna’, il-bini tal-Parlament qed jilqa’ wirja fotografika biex tfakkar it-30 anniversarju tal-Premju Sakharov. Wirja fotografika li qed issir fil-Parlament tixħet dawl fuq erba’ esponenti ewlenin favur id-drittijiet…

Kronaka

L-għada li dar f’Ħal Luqa inħakmet min-nar qawwi, il-komunità ta’ Ħal Luqa qamet titkellem dwar dak li għaddiet minnha l-familja Theuma, magħrufa għall-presepju li tesebixxi kull sena fi żmien il-Milied….

Knisja Maltija

Għeluq sena ta’ anniversarji fiż-Żurrieq  b’pellegrinaġġ bl-istatwa titulari ta’ Santa Katarina li għalqet mitejn sena. Arja ta’ festa fiż-Żurrieq il-Ħadd filgħodu, b’pellegrinaġġ bl-istatwa titulari ta’ Santa Katarina li għalqet mitejn…

Aktar