Qorti
Il-Qorti tilqa’ talba tal-Għaqda Repubblika biex issir inkjesta dwar it-trasferiment tat-3 sptarijiet

Il-Qorti tal-Maġistrati laqgħet talba tal-Għaqda Repubblika biex issir inkjesta dwar it-trasferiment tat-tliet sptarijiet lill-kumpanija Vitals Global Health. L-Għaqda talbet li ssir din l-inkjesta biex tistabilixxi jekk kienx hemm kompliċità kriminali mill-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona fl-għoti ta’ dan il-kuntratt li dwaru għaddejja kawża oħra fil-Qorti mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrain Delia li min-naħa tiegħu talab li l-kuntratt jiġi ddikjarat null.

B’reazzjoni għad-digriet tal-Qorti tal-Maġistrati, tliet ministri qalu fi stqarrija li l-Qorti ma daħlitx fil-mertu tal-każ rreferiet biss l-allegazzjoni lill-Maġistrat inkwerenti. Waqt li ddiskrivew l-allegazzjonijiet bħala spekulattivi u mottivati politikament, qalu li ser jappellaw kontra d-digrieti biex jiġi rivedut.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

F’rapport li jsir kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent fil-pajjizi Ewropej jghid li jeħtieġ soluzzjonijiet fundamentali fl-għaxar snin li ġejjin biex jiġi evitat tibdil fil-klima li iwassal għall-temperaturi għoljin estremi….

Kisbiet

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia. L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta…

Annimali

Jingħad li l-kelb huwa l-aqwa ħabib li l-bniedem jista’ jkollu iżda għal persuni neqsin mid-dawl, bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jew diabete kelb jaf ikun bastun tad-demm u l-laħam. Aktar kmieni din il-ġimgħa…

Lokali

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. Fi stqarrija l-IĠM qal li ġie infurmat li ġurnalista għamlet rapport lill-Pulizija wara li rċeviet ittra ta’…

Aktar