Lokali
Il-Qorti titlob biex kumpaniji li ma jħallsux lill-ħaddiema jibdew jiġu mxandra

Il-Qorti ssuġġeriet li l-Gvern għandu jibda jxandar l-ismijiet ta’ dawk il-kumpaniji li ma jħallsux u jisfruttaw lill-ħaddiema, ħalli b’hekk jiġi avżat min ikun beħsiebu jmur jaħdem magħhom.

Din it-talba saret hekk kif il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud, kienet qed tgħaddi ġudizzju fuq omm u bintha li ma ħallsux lil ħaddiem il-paga dovuta lilu, u li diġà kellhom lista twila ta’ każijiet simili.

Mary Rose Vella u bintha Charmaine Vella kienu ordnati jħallsu multa ta’ €1,000 kull wieħed bħala diretturi tal-Hotel Xlendi Resort and Spa, kif ukoll iħallsu lill-ex impjegat tagħhom Ian Scott Moyes l-ammont ta’ €3,252 f’paga li baqa’ ma ħax.

Fil-Qorti Charmaine Vella ammettiet li l-ħaddiem kien dovut dan l-ammont, iżda qalet li ma tridx tħallsu qabel ma jagħmel apoloġija pubblika għall-ħsara li għamel lilha u lil familtha.

Il-Qorti qalet li dan l-argument ma jreġix, u li l-familja Vella setgħet fetħet proċeduri legali kontra l-ex impjegat, iżda ma kellhiex dritt iżżommlu l-paga tax-xogħol li kien għamel.

Wara li nnutat li dan ma kienx l-ewwel każ tagħhom, il-Qorti rrimarkat li dan l-aġir jammonta għal sfruttament tal-persuna, u ssuġġeriet li d-dipartiment governattiv konċernat li jirċievi lmenti konsistenti minn ħaddiema li ma jitħallsux għandu jibda javża lill-pubbliku bihom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ħabbret sensiela ta’ proġetti infrastrutturali ta’ aktar minn mitt miljun ewro li ser iżidu l-kwalità tal ilma, inaqqsu l-emissjonijiet, itejbu l-effiċjenza u jipproteġu l-ilma tal-pjan. Il-Kap Eżekuttiv…

Lokali

Christopher Bartolo li qed jiskonta sentenza ta’ ħames snin ħabs waqt li qed jirċievi kura intensiva minħabba kundizzjoni fil-kliewi, se jkollu jibqa’ jistenna biex il-Qorti tiddeċiedi jekk għandux jitħalla joħroġ…

Lokali

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Adrian Delia ppreżenta kawża fil-Prim Awla tal-Qorti Ċivili kontra l-Prim Ministru, l-Avukat Ġenerali, l-Awtorità tal-Artijiet, il-Malta Industrial Parks u l-Vitals Global Healthcare biex il-kuntratt bejn il-Gvern u l-VGH…

Lokali

Festivals Malta permezz tat-Tim Organizzattiv tal-Karnival, ħabbar ir-riżultati li jidhru hawn taħt relatati mal-konkorsi kompetittivi tal-Karnival 2018. Ir-riżultati huma dawn :- KONKORS NRU 1- KARRIJIET TRIJONFALI – KATEGORIJA “A” L-Ewwel…

Aktar