Qorti
Il-Qorti tordna kumpens għall-inċident li kellu Owen Bonnici

Il-Qorti Ċivili ppreseduta mill-Imħallef Lawrence Mintoff, ordnat lill-Ministru Owen Bonnici jħallas is-somma ta’ kważi €67,000 lil raġel li laqat bil-karrozza privata tiegħu f’inċident li seħħ fl-2014.

Fl-inċident Alies Abdulhadi li dak iż-żmien kellu 26 sena ntlaqat mill-karozza tal-Ministru Bonnici, waqt li kien wieqaf maġenb il-karozza tiegħu barra l-mini ta’ Santa Venera. Il-karozza ta’ Abdulhadi kienet waqfet minħabba li żviluppatilha xi ħsarat.

Fl-inċident, Abdulhadi kien kiser parti minn saqajh. Il-Ministru Bonnici kien ġie eżonerat minn kull responsabiltà kriminali dwar il-każ, bil-kawza tkompli u tiġi deċiża fil-Qorti Ċivili.

Fi stqarrija il-Ministru Bonnici qal li huwa kien u għadu nxurjat b’mod sħiħ u l-ħlas se jiġi affetwat mid-dar tal-assigurazzjoni skont il-liġi. Qal li fil-proċeduri huwa ma għamilx oppożizzjoni għat-talba għall-ħlas ċivili u dan iffaċilita n-nuqqas ta’ dewmin fil-kawża.

Aħbarijiet Oħra
Kurżitajiet

Il-maħżen tal-Knisja tal-Imġarr ilbieraħ laqa’ attività mhux tas-soltu. Seba’ rġiel poġġew ma’ mejda bil-għan li jiksru rekord nazzjonali biċ-‘chicken nuggets.’ Din l-isfida saret waqt il-maratona tas-soċjetà filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema,…

Kultura

Fis-sentejn li għamlu Malta, il-Franċiżi ħallew timbru li għadu magħna sal-lum. Ħames xhur wara li Malta saret membru tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankofonija, komplew l-attivitajiet biex ifakkru l-Jum Internazzjonali tal-Frankofonija, f’pajjiżi li…

Aktar