Lokali
Il-Qorti tordna li dar ta’ koppja tiġi stmata mill-ġdid qabel tinbiegħ mill-bank

Koppja li l-proprjetà tagħhom se tiġi rkantata mill-bank ingħataw raġun mill-Qorti wara li talbu li ssir stima aġġornata biex tirrifletti l-valur ogħla tal-lum il-ġurnata.

Il-koppja Zarb ma kinux oġġezzjonaw għall-ewwel stima li saret mill-Perit Godwin Abela fl-2012, sabiex il-proprjetà tagħhom tinbiegħ b’subbasta mill-Bank of Valletta. Din is-subbasta iżda baqgħet ma saritx, u l-koppja argumentat li issa li l-bank qed jerġa’ jitlob is-subbasta, għandha ssir stima oħra.

Il-bank oġġezzjona għax sostna li bil-liġi l-istima li ssir mill-perit ma tistax tiġi attakkata.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Mark Chetcuti, ma qablitx li t-talba tal-koppja hi skorretta jew abbużiva. Il-Qorti qalet li hija l-liġi stess li tgħid li l-istima għandha ssir fi żmien qasir, u dan biex ikun rifless il-valur ġust tal-proprjetà.

Il-Qorti żiedet tgħid li huwa fatt magħruf li l-proprjetà immobbli żdiedet fil-valur fl-aħħar snin, u ġaladarba l-bank jista’ jitlob li jipparteċipa fil-bejgħ, il-Qorti “obbligata li tassigura level playing field.”

It-talbiet tal-koppja kienu għalhekk milqugħa, bil-Qorti tordna li ssir stima ġdida fi żmien xahrejn, li iżda l-ispejjeż tagħha jridu jintrefgħu mill-istess koppja.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għada jitfakkar il-jum iddedikat lill-persuni li għandhom il-problema tat-temtim. Statistika internazzjonali turi li persuna minn kull mija għandha din il-kundizzjoni, li ħafna drabi tikkawża imbarazzament għal min ibati biha u…

Lokali

Huma mijiet il-Maltin bejn saċerdoti, reliġjużi, żgħażagħ, adulti u anke anzjani li jgħixu u jaħdmu fl-artijiet tal-missjoni; min għal perjodu qasir ta’ żmien u oħrajn fit-tul tant li jiddedikaw ħajjithom…

Lokali

Sadanittant l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia issa jinsabu konċentrati kollha fil-kwartieri ġenerali tal-korp fil-Furjana. Television Malta jinsab infurmat li l-pulizija kompliet titkellem ma’ nies li jistgħu jagħtuha…

Lokali

Il-kumpanija Valletta Cruise Port qed tkompli tinvesti fil-faċilitajiet tagħha fil-Port il-Kbir. Bil-kumpaniji tal-cruise-liners qed ikomplu jordnaw vapuri kbar, il-Valletta Cruise Port qed tippjana t-twessigħ ta’ wieħed mill-mollijiet. Għandha wkoll applikazzjoni…

Aktar