Lokali
Il-Qriema Bastjaniżi jiċċelebraw l-Għid b’aħbar dwar il-parroċċa

Festa doppja għall-Qriema fil-Parroċċa ta’ San Bastjan, li f’Jum l-Għid irċevew l-aħbar li l-Arċisqof ddeċieda li l-parroċċa tagħhom tingħata t-titlu ta’ Arċipretali.

Il-parruċċani nġemgħu b’ħeġġa biex jiċċelebraw l-Irxoxt, bi statwa tal-kartapesta li nħadmet minn Ġlormu Dingli li turi lil Kristu b’ħarstu merfugħa lejn is-sema. Il-membri tal-Iscouts animaw il-purċissjoni bid-daqq tat-tnabar minn tfal ta’ etajiet differenti.

L-Arċipriet, Dun Karist Zammit, kien man-nies iqassam il-ħelu taċ-ċikkulata lit-tfal tal-paroċċa. Dun Karist qal “bir-raġun ta’ dan il-ferħ, għax il-verità sabiħa li Ġesù msallab imma qam rebbieħ”.

Il-festa tal-Irxoxt tfisser ħafna għall-membri tat-tliet fratellanzi fi ħdan din il-parroċċa, b’uħud minnhom ilhom fratelli ħafna snin.

Il-purċissjoni apprezzata wkoll min-nies ‘il barra mill-lokalità ta’ Ħal Qormi.

F’San Bastjan, Ħal Qormi, ir-reffiegħa kellhom sfida iebsa għaliex ġrew bl-istatwa darbtejn, bl-iktar waħda difficli meta telgħu b’ġirja sħiħa t-taraġ taz-zuntier. Emozzjoni kbira kemm għalihom u għan-nies li segwew u b’messaġġ qawwi li tagħti din l-istatwa għax wara tant tbatija Kristu ħareġ rebbieħ.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar