Lokali
Il-Qriema Bastjaniżi jiċċelebraw l-Għid b’aħbar dwar il-parroċċa

Festa doppja għall-Qriema fil-Parroċċa ta’ San Bastjan, li f’Jum l-Għid irċevew l-aħbar li l-Arċisqof ddeċieda li l-parroċċa tagħhom tingħata t-titlu ta’ Arċipretali.

Il-parruċċani nġemgħu b’ħeġġa biex jiċċelebraw l-Irxoxt, bi statwa tal-kartapesta li nħadmet minn Ġlormu Dingli li turi lil Kristu b’ħarstu merfugħa lejn is-sema. Il-membri tal-Iscouts animaw il-purċissjoni bid-daqq tat-tnabar minn tfal ta’ etajiet differenti.

L-Arċipriet, Dun Karist Zammit, kien man-nies iqassam il-ħelu taċ-ċikkulata lit-tfal tal-paroċċa. Dun Karist qal “bir-raġun ta’ dan il-ferħ, għax il-verità sabiħa li Ġesù msallab imma qam rebbieħ”.

Il-festa tal-Irxoxt tfisser ħafna għall-membri tat-tliet fratellanzi fi ħdan din il-parroċċa, b’uħud minnhom ilhom fratelli ħafna snin.

Il-purċissjoni apprezzata wkoll min-nies ‘il barra mill-lokalità ta’ Ħal Qormi.

F’San Bastjan, Ħal Qormi, ir-reffiegħa kellhom sfida iebsa għaliex ġrew bl-istatwa darbtejn, bl-iktar waħda difficli meta telgħu b’ġirja sħiħa t-taraġ taz-zuntier. Emozzjoni kbira kemm għalihom u għan-nies li segwew u b’messaġġ qawwi li tagħti din l-istatwa għax wara tant tbatija Kristu ħareġ rebbieħ.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Fl-aħħar sentejn sar b’aktar minn miljun Ewro f’xogħol ta’ tisbiħ u manutenzjoni fi 32 blokka ta’ appartamenti tal-Gvern f’Ħal Qormi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qal li b’dan l-investiment…

Trasport

Il-Kummissjoni Elettorali fi stqarrija qalet li b’arranġament ma’ Transport Malta, se jiġi offrut is-servizz ta’ trasport b’xejn aktar kmieni mis-soltu, is-Sibt 25 ta’ Mejju. Dan qiegħed isir biex jiġi ffaċilitat…

Elezzjoni

L-FKNK fi stqarrija ħeġġet lill-kaċċaturi u nassaba u l-familji tagħhom ma jastjenux milli jivvutaw nhar is-Sibt li ġej. Dan l-għaqda qalitu għaliex temmen li biex jissolvew il-problemi li nħolqu għad-delizzju tal-kaċċa…

Elezzjoni

Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar illi l-votanti li għadhom ma ġabrux id-dokumenti għall-vot relatat mal-elezzjonijiet imsemmija jistgħu jiġbruhom personalment illum sal-10pm u għada mit-8am sa nofs il-lejl mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali. Għall-votanti rreġistrati…

Aktar