Lokali
Il-vjolenza domestika “l-kanċer tas-soċjetà”

Is-soluzzjonijiet għall-vjolenza domestika mhumiex faċli, bil-Ministru Helena Dalli ddeskrivietha bħala “l-kanċer tas-soċjetà”.

Meta inawgurat l-uffiċċju l-ġdid tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika, il-Ministru Dalli sejħet għal aktar ħidma biex il-mistħija tinġieb fuq min jagħmel il-vjolenza, għax l-aġir tal-aggressuri, mhux aġir tan-nies.

“Lil hinn minn dak li intom il-politiċi qed tagħmlu, din hija r-realtà gravi li qed ngħix ta’ kuljum. Qegħda f’post fejn suppost jien protetta u xorta ninsab imbeżża’.”

Dan huwa kliem vittma ta’ vjolenza domestika lill-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli t-Tnejn filgħaxija wara li kkalmaw l-ilmijiet meta l-aggressur ipprova jħebb għal martu li flimkien ma’ binthom qed tingħata kenn x’xelter għan-nisa vittmi tal-vjolenza domestika.

“Ta’ kuljum irridu nkunu qiegħdin nisimgħu l-karba ta’ dawk il-vittmi, illi l-ħajja tagħhom u l-ħajja tal-familja tagħhom hija infern,” qalet il-Ministru.

Il-Ministru Dalli rrakkontat din l-esperjenza fl-inawgurazzjoni tal-uffiċċju tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika. Hija qalet li l-aggressur f’dan il-każ ried lit-tifla għax ma riedx li jibqa’ waħdu d-dar.

Sostniet li hu għalhekk li hemm bżonn xelters għall-aggressuri ukoll għax dawn għandhom bżonn il-kura. Qalet li meta Malta rratifikat il-Konvenzjoni ta’ Istanbul, impenjat ruħha li tipprovdi taħriġ speċjalizzat fosthom lill-pulizija u l-ġudikatura.

“Huwa mportanti li min ikun qed iħabbat wiċċu ma’ dawn il-każijiet, ikollu dan it-training speċjali ta’ kif inti timxi f’dawn il-każijiet,” sostniet il-Ministru.

Waqt l-inawgurazzjoni ġie ffirmat ftehim ta’ koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika biex tinġabar statistika dwar il-vjolenza domestika. Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni, Joe Gerada, qal li b’hekk Malta jkollha statistika aħjar biex tibbaża l-politika tagħha u tkun konformi mal-konvenzjoni ta’ Istanbul u anki ma’ metodoloġiji stabiliti mill-Kummissjoni Ewropea.

Aħbarijiet Oħra
Budget

Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem, Joe Farrugia qal li l-baġit juri li hemm xejriet makro ekonomiċi pożittivi ħafna. Qal li l-baġit kien wieħed bla skossi b’enfasi fuq is-sostenabbilità. Qal…

Budget

Il-Kap Eżekuttiv għall-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija, Daniel Borg, qal li l-Kamra tilqa’ t-tkomplija tal-Gozo Employment Scheme, il-Film Fund u l-ħolqien tal-Awtorità Reġjonali għal Għawdex, għalkemm qal li wieħed għandu jaħseb ukoll…

Budget

Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU, Josef Bugeja qal li l-baġit kien wieħed bilgħaqal. Qal li l-GWU sodisfatta li l-Gvern daħħal diversi tal-GWU fil-baġit. Ara l-kumment ta’ Josef Bugeja:

Budget

B’reazzjoni għall-baġit il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista qal li l-baġit ma ppreżenta l-ebda pjan kif se jlaħħaq mat-traffiku u ż-żieda fil-karozzi, u lanqas kif se jtaffi t-tniġġis. Fost oħrajn, qal…

Aktar