Lokali
Il-vjolenza domestika “l-kanċer tas-soċjetà”

Is-soluzzjonijiet għall-vjolenza domestika mhumiex faċli, bil-Ministru Helena Dalli ddeskrivietha bħala “l-kanċer tas-soċjetà”.

Meta inawgurat l-uffiċċju l-ġdid tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika, il-Ministru Dalli sejħet għal aktar ħidma biex il-mistħija tinġieb fuq min jagħmel il-vjolenza, għax l-aġir tal-aggressuri, mhux aġir tan-nies.

“Lil hinn minn dak li intom il-politiċi qed tagħmlu, din hija r-realtà gravi li qed ngħix ta’ kuljum. Qegħda f’post fejn suppost jien protetta u xorta ninsab imbeżża’.”

Dan huwa kliem vittma ta’ vjolenza domestika lill-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli t-Tnejn filgħaxija wara li kkalmaw l-ilmijiet meta l-aggressur ipprova jħebb għal martu li flimkien ma’ binthom qed tingħata kenn x’xelter għan-nisa vittmi tal-vjolenza domestika.

“Ta’ kuljum irridu nkunu qiegħdin nisimgħu l-karba ta’ dawk il-vittmi, illi l-ħajja tagħhom u l-ħajja tal-familja tagħhom hija infern,” qalet il-Ministru.

Il-Ministru Dalli rrakkontat din l-esperjenza fl-inawgurazzjoni tal-uffiċċju tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika. Hija qalet li l-aggressur f’dan il-każ ried lit-tifla għax ma riedx li jibqa’ waħdu d-dar.

Sostniet li hu għalhekk li hemm bżonn xelters għall-aggressuri ukoll għax dawn għandhom bżonn il-kura. Qalet li meta Malta rratifikat il-Konvenzjoni ta’ Istanbul, impenjat ruħha li tipprovdi taħriġ speċjalizzat fosthom lill-pulizija u l-ġudikatura.

“Huwa mportanti li min ikun qed iħabbat wiċċu ma’ dawn il-każijiet, ikollu dan it-training speċjali ta’ kif inti timxi f’dawn il-każijiet,” sostniet il-Ministru.

Waqt l-inawgurazzjoni ġie ffirmat ftehim ta’ koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika biex tinġabar statistika dwar il-vjolenza domestika. Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni, Joe Gerada, qal li b’hekk Malta jkollha statistika aħjar biex tibbaża l-politika tagħha u tkun konformi mal-konvenzjoni ta’ Istanbul u anki ma’ metodoloġiji stabiliti mill-Kummissjoni Ewropea.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Tilfet ħajjitha l-mara li kienet involuta f’ħabta bejn żewġ vetturi f’Għajnsielem l-għada ta’ Santa Marija. Il-mara, Latvjana ta’ 41 sena li tgħix is-Swieqi, kienet riekba f’vettura tal-għamla Jago Geep flimkien ma’…

Qorti

Raġel ta’ 31 sena li joqgħod Birżebbuġa wkoll ingħata l-ħelsien mill-arrest b’depożitu ta’ elf ewro u garanzija ta’ għaxart elef ewro wara li tressaq il-Qorti mixli li attakka, insulta, hedded…

Qorti

Raġel ta’ 26 sena mix-Xewkija li jaħdem fil-kafeterija tal-vapuri tal-Gozo Channel wieġeb mhux ħati li seraq €1,500 mill-basket ta’ mara li ħallietu warajha fuq mejda. Fil-Qorti, il-prosekuzzjoni ppreżentat filmati tas-CCTV…

Eurovision

Eliana Gomez Blanco se tirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest 2019 li se ssir fil-Polonja fl-24 ta’ Novembru. Fit-tieni u t-tielet post ikklasifikaw Leah Cauchi u Martina Cutajar rispettivament….

Aktar