Lokali
Il-vjolenza domestika “l-kanċer tas-soċjetà”

Is-soluzzjonijiet għall-vjolenza domestika mhumiex faċli, bil-Ministru Helena Dalli ddeskrivietha bħala “l-kanċer tas-soċjetà”.

Meta inawgurat l-uffiċċju l-ġdid tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika, il-Ministru Dalli sejħet għal aktar ħidma biex il-mistħija tinġieb fuq min jagħmel il-vjolenza, għax l-aġir tal-aggressuri, mhux aġir tan-nies.

“Lil hinn minn dak li intom il-politiċi qed tagħmlu, din hija r-realtà gravi li qed ngħix ta’ kuljum. Qegħda f’post fejn suppost jien protetta u xorta ninsab imbeżża’.”

Dan huwa kliem vittma ta’ vjolenza domestika lill-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli t-Tnejn filgħaxija wara li kkalmaw l-ilmijiet meta l-aggressur ipprova jħebb għal martu li flimkien ma’ binthom qed tingħata kenn x’xelter għan-nisa vittmi tal-vjolenza domestika.

“Ta’ kuljum irridu nkunu qiegħdin nisimgħu l-karba ta’ dawk il-vittmi, illi l-ħajja tagħhom u l-ħajja tal-familja tagħhom hija infern,” qalet il-Ministru.

Il-Ministru Dalli rrakkontat din l-esperjenza fl-inawgurazzjoni tal-uffiċċju tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika. Hija qalet li l-aggressur f’dan il-każ ried lit-tifla għax ma riedx li jibqa’ waħdu d-dar.

Sostniet li hu għalhekk li hemm bżonn xelters għall-aggressuri ukoll għax dawn għandhom bżonn il-kura. Qalet li meta Malta rratifikat il-Konvenzjoni ta’ Istanbul, impenjat ruħha li tipprovdi taħriġ speċjalizzat fosthom lill-pulizija u l-ġudikatura.

“Huwa mportanti li min ikun qed iħabbat wiċċu ma’ dawn il-każijiet, ikollu dan it-training speċjali ta’ kif inti timxi f’dawn il-każijiet,” sostniet il-Ministru.

Waqt l-inawgurazzjoni ġie ffirmat ftehim ta’ koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika biex tinġabar statistika dwar il-vjolenza domestika. Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni, Joe Gerada, qal li b’hekk Malta jkollha statistika aħjar biex tibbaża l-politika tagħha u tkun konformi mal-konvenzjoni ta’ Istanbul u anki ma’ metodoloġiji stabiliti mill-Kummissjoni Ewropea.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Il-maġġoranza tal-immigranti fiċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far qed jifhmu l-messaġġ u qed jikkoperaw. Dan qalu Mauro Farrugia, Kap Eżekuttiv tal-għaqda mhux governattiva li taħdem mal-immigranti. Is-Sur Farrugia kien qed jitkellem…

Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

Aktar