Lokali
Ilha 7 snin ma toħroġ biex tieħu ħsieb lil missierha bid-dimensja

Ilha 13-il sena tiddedika ħajjitha għall-ġenituri tagħha u bil-kemm toħroġ mid-dar, l-iktar għax missierha ibati bid-dimensja. TVM ltaqa’ ma’ Betty Barbara li tieħu ħsieb lil missierha Ġużi li minħabba d-dimensja ma jagħrafx li hi bintu. Ftit tal-jiem ilu Betty ingħatat premju ta’ carer informali waqt il-premju nazzjonali fil-qasam tad-dimensja mis-Segretarjat Parlamentari għad-Diżabilità u Anzjanità Attiva.

Betty Barbara fejn tgħix ma’ ommha Salvina u missierha Ġużi. Sibnieha tfiehem bil-ħlewwa lil missierha li għandu bżonn jixrob, u li l-ħobż li hemm fuq il-mejda mhu se joħodulu ħadd. Dan għaliex Ġużi għadu jisħajjel li qiegħed fi żmien il-gwerra u jibża li jispiċċa bil-ġuħ.

Betty irtirat mix-xogħol 13-il sena ilu biex tieħu ħsieb lill-ġenituri tagħha, missierha li għandu 87 sena, u ommha ta’ 89 sena. Qaltilna li seba’ snin ilu, id-dimensja ħakmet lil missierha u kawża tagħha spiċċa bħal jgħix f’dinja iżolata. La baqa’ jagħraf lilha bħala bintu, la lil martu, u lanqas lil bintu l-oħra u t-tfal. Betty qaltilna li hija ta’ wġiegħ ta’ qalb li missierha ma jagħrafhiex, u toħlom li xi darba forsi jgħajjat isimha.

“Meta xi darba jirrealizza li jien it-tifla tiegħu jien nibki ħafna” qalet Betty.

Betty tieħu ħsieb lill-ommha u missierha b’dedikazzjoni kbira u qajla toħroġ mid-dar ħlief biex tixtri l-bżonnijiet minn ħanut tal-merċa, jew bis-serqa biex tmur il-Quddies. Minkejja li dejjem ġewwa, u qajla torqod matul il-lejl għax missierha jqum ta’ spiss Betty tħossha fil-paċi u kuntenta.

“Il-ħruġ mal-ħbieb insejtu, l-unika free time filgħodu meta nara l-ġirien, shopping u l-quddiesa ta’ kuljum”.

Omm Betty, Salvina tħossha wisq li żewġha la jagħraf lilha u lanqas lil uliedha.

Salvina qalet “jgħidli m’għandix tfal, hemm għafsa ta’ qalb trid u ma tridx meta niftakar kemm kien iħobbhom”.

Ftit tal-jiem ilu Betty ngħatat il-premju ta’ carer informali waqt l-għoti tal-premju nazzjonali fil-qasam tad-dimensja mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius Decelis. Miġbura mal-ġenituri tagħha, minkejja s-sagrificji kollha li tagħmel għalihom, tispikka t-tgħanniqa ħelwa li Betty tagħti lil missierha Ġużi biex isserraħlu rasu li mhi se titilqu qatt.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Żewġ xufiera ta’ coach inżammu arrestati fuq akkużi li kellhom x’jaqsmu sesswalment ma’ tifla ta’ 15-il sena li kienu jwassluha l-iskola. Il-Qorti semgħet kif Nidhin Eldhose ta’ 32 sena u…

Kostruzzjoni

Il-Gvern qed jikkunsidra diversi alternattivi għall-isfida tal-iskart tal-kostruzzjoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat insista li fl-immedjat, l-industrija tal-kostruzzjoni trid terfa’ r-responsabbiltà tagħha. Żied jgħid li jridu jinstabu soluzzjonijiet aktar fit-tul fost…

Qorti

Il-mara mis-Serbja li iktar kmieni din is-sena nstabet ħatja li ħaqret żewġ anzjani sakemm mietu, kellha l-piena ta’ ħabs imnaqqsa mill-Qorti tal-Appell. F’April li għadda Dragana Mijalkovic kienet ikkundannata ħames…

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, appella lill-Gvern biex jgħin bi kwalunkwe mod possibbli biex itaffi xi ftit mill-piżijiet finanzjarji meħtieġa biex jitmexxa s-santwarju tal-Arka ta’ Noe fil-Mellieħa fejn…

Aktar