Lokali
Ilha 7 snin ma toħroġ biex tieħu ħsieb lil missierha bid-dimensja

Ilha 13-il sena tiddedika ħajjitha għall-ġenituri tagħha u bil-kemm toħroġ mid-dar, l-iktar għax missierha ibati bid-dimensja. TVM ltaqa’ ma’ Betty Barbara li tieħu ħsieb lil missierha Ġużi li minħabba d-dimensja ma jagħrafx li hi bintu. Ftit tal-jiem ilu Betty ingħatat premju ta’ carer informali waqt il-premju nazzjonali fil-qasam tad-dimensja mis-Segretarjat Parlamentari għad-Diżabilità u Anzjanità Attiva.

Betty Barbara fejn tgħix ma’ ommha Salvina u missierha Ġużi. Sibnieha tfiehem bil-ħlewwa lil missierha li għandu bżonn jixrob, u li l-ħobż li hemm fuq il-mejda mhu se joħodulu ħadd. Dan għaliex Ġużi għadu jisħajjel li qiegħed fi żmien il-gwerra u jibża li jispiċċa bil-ġuħ.

Betty irtirat mix-xogħol 13-il sena ilu biex tieħu ħsieb lill-ġenituri tagħha, missierha li għandu 87 sena, u ommha ta’ 89 sena. Qaltilna li seba’ snin ilu, id-dimensja ħakmet lil missierha u kawża tagħha spiċċa bħal jgħix f’dinja iżolata. La baqa’ jagħraf lilha bħala bintu, la lil martu, u lanqas lil bintu l-oħra u t-tfal. Betty qaltilna li hija ta’ wġiegħ ta’ qalb li missierha ma jagħrafhiex, u toħlom li xi darba forsi jgħajjat isimha.

“Meta xi darba jirrealizza li jien it-tifla tiegħu jien nibki ħafna” qalet Betty.

Betty tieħu ħsieb lill-ommha u missierha b’dedikazzjoni kbira u qajla toħroġ mid-dar ħlief biex tixtri l-bżonnijiet minn ħanut tal-merċa, jew bis-serqa biex tmur il-Quddies. Minkejja li dejjem ġewwa, u qajla torqod matul il-lejl għax missierha jqum ta’ spiss Betty tħossha fil-paċi u kuntenta.

“Il-ħruġ mal-ħbieb insejtu, l-unika free time filgħodu meta nara l-ġirien, shopping u l-quddiesa ta’ kuljum”.

Omm Betty, Salvina tħossha wisq li żewġha la jagħraf lilha u lanqas lil uliedha.

Salvina qalet “jgħidli m’għandix tfal, hemm għafsa ta’ qalb trid u ma tridx meta niftakar kemm kien iħobbhom”.

Ftit tal-jiem ilu Betty ngħatat il-premju ta’ carer informali waqt l-għoti tal-premju nazzjonali fil-qasam tad-dimensja mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius Decelis. Miġbura mal-ġenituri tagħha, minkejja s-sagrificji kollha li tagħmel għalihom, tispikka t-tgħanniqa ħelwa li Betty tagħti lil missierha Ġużi biex isserraħlu rasu li mhi se titilqu qatt.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg ħatar lill-Eks Kummissarju Ewropew Karmenu Vella bħala Konsulent dwar l-Avjazzjoni. Il-Ministru Ian Borg qal li Karmenu Vella għandu esperjenza vasta f’diversi setturi…

Lokali

B’investiment ta’ €4.2 miljun il-korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bdiet il-proġett ta’ restawr tal-Ġnien tal-Mall fil-Floriana, li jinkludi fih 7,500 metru kwadru ta’ pavimentar ġdid. Il-Ministru għall-Infrastuttura u Proġetti Kapitali Ian Borg qal li…

Lokali

Peter, il-kelb tad-Dwana, irnexxielu jaqbad €16,500 flus kontanti mhux iddikjarati fuq passiġġier li kien sejjer Istanbul, fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Fi stqarrija, id-Dwana qalet li waqt l-iskrinjar tal-passiġġieri li kienu se…

Annimali

L-għaqda Nature Trust ħabbret li dalgħodu faqqsu 11-il fekruna oħra fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Huma faqqsu li l-lejl ta’ qabel kienu diġà faqqsu 62 fekruna, fl-istess bajja. B’hekk issa b’kollox faqqsu 73…

Aktar