Lokali
Ilhom 61 sena jużaw art tal-Gvern fis-Siġġiewi bħala barriera bla permess

Il-Qorti tat lura lill-Awtorità tal-Artijiet biċċa art fis-Siġġiewi li kienet ilha 61 sena tintuża ħażin. L-art kienet ingħatat b’ċens ta’ 150 sena biex tintuża bħala art agrikola, iżda minflok din kienet ġiet mibdula f’barriera.

Iċ-ċensiment kien sar fl-1933, meta l-Gvern ta l-art agrikola magħrufa bħala Tal-Ġibjun lil Alfredo Camilleri. Kien fl-1957 li l-Gvern ippreżenta l-ewwel ittra uffiċjali fil-Qorti, li fiha akkuża lil Camilleri li kien qed juża l-art bħala barriera minflok bħala raba, kif stipulat fiċ-ċens. Minkejja li Camilleri ngħata tmint ijiem biex jibgħat tweġiba bil-miktub, din jidher li qatt ma seħħ.

Fl-1977 l-art għaddiet għand in-neputijiet ta’ Camilleri, u sena wara l-Gvern reġa’ ppreżenta ittra fil-Qorti fejn qal li l-art kienet għadha tintuża bħala barrierra, u talab lill-aħwa Camilleri biex jersqu ‘l quddiem għax-xoljiment tal-kuntratt. Dan iżda reġa’ ma seħħx.

Fl-1992 l-aħwa Camilleri biegħu l-art lill-kumpanija F & A Quarries, li min-naħa tagħha 3 snin wara reġgħet biegħet l-art lil Falzon & Schembri Ltd, li llum iġġib l-isem Polidano & Schembri Quarries. Fl-1997 il-Gvern irrifjuta li jirrikonoxxi l-pussess tal-art minn din il-kumpanija, u reġa’ talab lill-aħwa Camilleri biex ixolju l-kuntratt u jħallsu għad-danni.

Għal darb’ oħra iżda ma seħħ xejn minn dan, u fl-2011 l-Awtorità tal-Artijiet ressqet rikors quddiem il-Qorti biex tieħu l-art lura.

L-aħwa Camilleri ammettew li kienu rċevew l-ittri tal-awtorità dwar l-użu ħażin tal-art, iżda sostnew li ġaladarba l-awtorità baqgħet taċċetta l-ħlas taċ-ċens, dan kien ifisser li kienet qed taċċetta wkoll il-mod kif kienet qed tintuża l-art.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi, ma qablitx ma’ dan l-argument, u qalet li f’dan id-dipartiment hemm ħafna nies jaħdmu f’diversi taqsimiet, u l-fatt li t-taqsima inkarigata mill-ġbir taċ-ċnus tkun talbet u rċeviet pagament ma jfissirx li l-Kummissarju tal-Artijiet jkun ta l-kunsens għall-użu tal-art bħala barriera.

Il-Qorti għalhekk laqgħet it-talba tal-awtorità u ordnat li jiġi xolt iċ-ċensiment, kif ukoll biex il-kumpanija li qed tuża l-art tiżgombra mill-post sal-10 ta’ Diċembru li ġej. It-talba għall-ħlas tad-danni, iżda, ma ntlaqgħetx peress li ġiet preskritta.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Ministru għall-familja Michael Falzon dalgħodu ta lill-Fondazzjoni Sebħ, €2.5 miljuni fuq medda ta’ tliet snin għal erbat’ idjar li jagħtu residenza lil tfal li ma jistgħux jgħixu mal-familji naturali tagħhom….

Qorti

Seba’ snin wara li  pazjent fl-Isptar Karin Grech faga mejjet waqt li kien qed jiekol tiġieġa ntemmu l-proċeduri kriminali kontra tliet membri tal-istaff tal-infermiera. L-infermiera Maria Bondin ta’ 61 sena…

Qorti

Raġel ta’ 42 sena miż-Żebbuġ, Għawdex inżamm arrestat wara li tressaq fil-Qorti t’Għawdex, quddiem il-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri akkużat bi traffikar tad-droga kokaina kif ukoll bil-pussess ta’ droga kokaina u…

Lokali

Bħalissa, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar Brexit. Matulha Dr Muscat ħabbar it-tħejjijiet li qed tagħmel Malta f’każ li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim u…

Aktar