Lokali
AĠĠORNAT 3: Il-PM jgħid li jrid jinżamm il-livell għoli fil-proġetti tat-toroq bħalma ġara fil-Kappara
Inawgurat uffiċjalment mill-Prim Ministru Joseph Muscat il-proġett tal-Junction tal-Kappara.  Ix-xogħol sar f’sentejn b’investiment ta’ aktar minn €23 miljun.
Il-Prim Ministru qal li dan il-proġett sar fiż-żmien stabbilit, b’differenza minn proġetti ta’ toroq li kienu jdumu xhur u snin biex jitlestew. Qal li permezz tal-proġett tal-Kappara ġie stabbilit livell għoli, li qal irid jinżamm.
Dr Muscat semma li l-gvern se jżomm mal-wegħda li jitranġaw it-toroq kollha ta’ Malta f’seba snin, biex il-pajjiż jaġġorna l-infrastruttura mal-iżvilupp li qed iseħħ fis-soċjetà. Żied jgħid li għalxejn jinżammu mudelli tal-passat u għalhekk se tinħoloq aġenzija ffukata fuq it-toroq li se jkollha l-għan li żżomm livell għoli fl-ippjanar u l-immaniġjar tal-proġetti fit-tul.
Il-Ministru tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Ian Borg, qal li l-proġett tal-Kappara wassal għal aktar effiċjenza u inqas emmissjonijiet. Żied jgħid li ekonomisti qed jistmaw li se jiġu ffrankati €3.5 miljun fi stennija fit-traffiku u aktar minn €1 miljun ieħor fi tnaqqis ta’ inċidenti.   Qal li ma dawn se jkunu frankati ukoll mal-100,000 litru ta’ fuel minħabba t-tnaqqis fil-konġestjoni tat-traffiku.
Il-Ministru Borg spjega li l-Erbgħa ġie iffirmat it-tieni tender tal-proġett tal-Marsa. Dr Borg qal li b’hekk malli titlesta l-ewwel fażi li inbdiet xahrejn qabel ma kien ippjanat, il-ħidma se tissokta minnufih bit-tieni fażi.
Mistoqsi dwar il-ħidma li għaddejja dwar Mass Rapid Transport System li semma fil-Parlament, Dr Borg qal li bħalissa għaddej studju minn kumpanija internazzjonali. Waqt li qal li it-tħejjijiet għadhom fi stadji interni, hemm żewġ rapporti li m’huma jeskludu l-ebda sistema ta’ trasport.

Kif sar il-proġett?

Ix-xogħol fuq dan il-proġett beda f’April 2016 u baqa’ għaddej lejl u nhar biex jitlesta kemm jista’ jkun malajr.

Il-pont fuq medda ta’ 200 metru sar biex il-vetturi jgħaddu dritt min-naħa għall-oħra ta’ Triq Reġjonali, filwaqt li r-roundabout tintuża għal min irid jaqleb minn triq għall-oħra; minn San Ġwann għall-Gżira u minn Triq Reġjonali għall-Gżira jew San Ġwann.

Il-mira kienet li b’dan il-proġett it-traffiku li kien jinġema’ fiż-żona tar-roundabout jonqos b’50%.

Ara wkoll:

ARA: Pass pass kif sar il-proġett tal-Kappara

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Sa mit-twaqqif tagħha, il-MEUSAC għenet diversi entitajiet lokali jiksbu fondi Ewropej għat-twettiq tal-proġetti tagħhom. Il-MEUSAC tista’ titqies bħala one-stop-shop f’dak li għandu x’jaqsam ma’ fondi Ewropej, għaliex kwalunkwe organizzazzjoni jew…

Kronaka

Anzjan ta’ 72 sena minn Ħal Qormi ġarrab ġrieħi gravi wara li allegatament ġie aggredit minn tliet persuni f’attentat ta’ serqa. Il-każ seħħ ilbieraħ għall-ħabta tal-ħdax ta’ filgħaxija fi Triq…

Aktar