Lokali
AĠĠORNAT 3: Il-PM jgħid li jrid jinżamm il-livell għoli fil-proġetti tat-toroq bħalma ġara fil-Kappara
Inawgurat uffiċjalment mill-Prim Ministru Joseph Muscat il-proġett tal-Junction tal-Kappara.  Ix-xogħol sar f’sentejn b’investiment ta’ aktar minn €23 miljun.
Il-Prim Ministru qal li dan il-proġett sar fiż-żmien stabbilit, b’differenza minn proġetti ta’ toroq li kienu jdumu xhur u snin biex jitlestew. Qal li permezz tal-proġett tal-Kappara ġie stabbilit livell għoli, li qal irid jinżamm.
Dr Muscat semma li l-gvern se jżomm mal-wegħda li jitranġaw it-toroq kollha ta’ Malta f’seba snin, biex il-pajjiż jaġġorna l-infrastruttura mal-iżvilupp li qed iseħħ fis-soċjetà. Żied jgħid li għalxejn jinżammu mudelli tal-passat u għalhekk se tinħoloq aġenzija ffukata fuq it-toroq li se jkollha l-għan li żżomm livell għoli fl-ippjanar u l-immaniġjar tal-proġetti fit-tul.
Il-Ministru tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Ian Borg, qal li l-proġett tal-Kappara wassal għal aktar effiċjenza u inqas emmissjonijiet. Żied jgħid li ekonomisti qed jistmaw li se jiġu ffrankati €3.5 miljun fi stennija fit-traffiku u aktar minn €1 miljun ieħor fi tnaqqis ta’ inċidenti.   Qal li ma dawn se jkunu frankati ukoll mal-100,000 litru ta’ fuel minħabba t-tnaqqis fil-konġestjoni tat-traffiku.
Il-Ministru Borg spjega li l-Erbgħa ġie iffirmat it-tieni tender tal-proġett tal-Marsa. Dr Borg qal li b’hekk malli titlesta l-ewwel fażi li inbdiet xahrejn qabel ma kien ippjanat, il-ħidma se tissokta minnufih bit-tieni fażi.
Mistoqsi dwar il-ħidma li għaddejja dwar Mass Rapid Transport System li semma fil-Parlament, Dr Borg qal li bħalissa għaddej studju minn kumpanija internazzjonali. Waqt li qal li it-tħejjijiet għadhom fi stadji interni, hemm żewġ rapporti li m’huma jeskludu l-ebda sistema ta’ trasport.

Kif sar il-proġett?

Ix-xogħol fuq dan il-proġett beda f’April 2016 u baqa’ għaddej lejl u nhar biex jitlesta kemm jista’ jkun malajr.

Il-pont fuq medda ta’ 200 metru sar biex il-vetturi jgħaddu dritt min-naħa għall-oħra ta’ Triq Reġjonali, filwaqt li r-roundabout tintuża għal min irid jaqleb minn triq għall-oħra; minn San Ġwann għall-Gżira u minn Triq Reġjonali għall-Gżira jew San Ġwann.

Il-mira kienet li b’dan il-proġett it-traffiku li kien jinġema’ fiż-żona tar-roundabout jonqos b’50%.

Ara wkoll:

ARA: Pass pass kif sar il-proġett tal-Kappara

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar