Lokali
Illiberat wara li ħafritlu

Salvatore Tabone ta’ 46 sena ma nstabx ħati li ta xebgħa u darab gravi lis-sieħba tiegħu wara li l-mara għażlet li taħfirlu u ma tixhidx kontrih.

L-Ispettur Maurice Curmi akkuża lil Tabone li f’Ottubru li għadda darab gravi lil J. Cauchi ta’ 44 sena fi Triq it-Turisti f’San Pawl il-Baħar hekk kif iċċertifikat minn tabiba miċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Mosta.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Doreen Clarke qalet li l-uniku xhud li kellha l-prosekuzzjoni kienet is-Sinjura Cauchi li minbarra li ħafret lill-imputat, irrinunzjat għal azzjoni kriminali u għażlet li ma tiddeponiex anke minħabba l-possibilità li tinkrimina lilha nnifisha.

Fiċ-ċirkostanzi u fin-nuqqas ta’ provi, il-Qorti qalet li m’għandha l-ebda għażla ħlif li tillibera lill-imputat minn kull akkużi li nġiebu kontrih.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għada jitfakkar il-jum iddedikat lill-persuni li għandhom il-problema tat-temtim. Statistika internazzjonali turi li persuna minn kull mija għandha din il-kundizzjoni, li ħafna drabi tikkawża imbarazzament għal min ibati biha u…

Lokali

Huma mijiet il-Maltin bejn saċerdoti, reliġjużi, żgħażagħ, adulti u anke anzjani li jgħixu u jaħdmu fl-artijiet tal-missjoni; min għal perjodu qasir ta’ żmien u oħrajn fit-tul tant li jiddedikaw ħajjithom…

Lokali

Sadanittant l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia issa jinsabu konċentrati kollha fil-kwartieri ġenerali tal-korp fil-Furjana. Television Malta jinsab infurmat li l-pulizija kompliet titkellem ma’ nies li jistgħu jagħtuha…

Lokali

Il-kumpanija Valletta Cruise Port qed tkompli tinvesti fil-faċilitajiet tagħha fil-Port il-Kbir. Bil-kumpaniji tal-cruise-liners qed ikomplu jordnaw vapuri kbar, il-Valletta Cruise Port qed tippjana t-twessigħ ta’ wieħed mill-mollijiet. Għandha wkoll applikazzjoni…

Aktar