Qorti
Illiberat wara li ma nstabx ħati li stupra tfajla taħt l-età

Il-Qorti ma sabitx biżżejjed provi biex issib lil John Baptist Degiorgio ħati li stupra tfajla taħt l-età minn Bormla.

Il-każ imur lura għall-2014 meta John Baptist Degiorgio, flimkien mat-tfajla, ħuha u xi ħbieb oħra marru Paceville.

Ħu t-tfajla talabha titla’ lura d-dar mal-imputat għaliex hu u l-oħrajn kienu sejrin xi party ieħor. It-tfajla, li dak iż-żmien kellha 17-il sena, qalet li esperjenzat xi black outs u ma ftakritx kif ħarġet minn stabbiliment f’Paceville. Hija xehdet li x’ħin ġiet f’sensiha sabet ruħha ġo sodda, għarwiena bl-imputat fuqha mingħajr flokk.

Hi qalet li ppruvat tqum iżda ma kellhiex saħħa u talbet lill-imputat jieqaf iżda hu baqa’ jżommha u reġgħet intilfet minn sensiha. Meta reġgħet ġiet f’sensiha, hija kienet fil-karozza tal-imputat quddiem darha bl-imputat talabha biex iżommu kollox bejniethom.

Minkejja li t-tfajla għamlet it-testijiet mediċi 5 ijiem wara, it-tobba ma setgħux isibu l-ebda prova għajr għal xi tbenġil. Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Audrey Demicoli, qalet li minħabba li t-tfajla kienet taħt l-effett tax-xorb, il-verżjoni tagħha tħalli dubji jekk verament seħħewx attivitajiet sesswali li bihom kien mixli l-akkużat.

Għalhekk, il-Qorti ma sabitx lill-imputat ħati u lliberatu minn kull akkuża.

Għall-akkużat deher l-Avukat Joe Giglio.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Gvern fi stqarrija ċaħad rapporti li xxandru fuq mezzi oħrajn tax-xandir u li anke ġew kwotati minn xi membri tal-Oppożizzjoni, dwar żidiet fil-pagi tal-membri tal-Kabinett. Fl-istqarrija l-Gvern qal li dawn…

Għawdex

Ċifri li kiseb TVM juru li nhar Santa Marija, il-kumpanija Gozo Channel operat mad-90 vjaġġ, żieda ta’ 14-il vjaġġ fuq l-istess jum is-sena l-oħra. B’kollox nhar il-Ħamis qasmu lejn Għawdex…

Qorti

Żewġ żgħażagħ Ingliżi li m’għandhomx residenza fissa f’Malta, tressqu l-Qorti akkużati b’pussess ta’ droga li nstabet f’ċirkostanzi li ma kinetx għall-użu esklussiv tagħhom. L-ispettur Anthony Scerri ppreżenta bħala evidenza kważi…

Aktar