Unjoni Ewropea
AĠĠORNAT: Helena Dalli evalwata fi Brussell bħala Kummissarju nominat

Helena Dalli llum għandha smigħ quddiem kumitati fil-Parlament Ewropew fi Brussell, biex jevalwaw il-kredenzjali tagħha bħala l-Kummissarju Ewropew nominat għall-Ugwaljanza.

Dr Dalli qed tidher quddiem il-kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza tal-Ġeneru (FEMM), kif ukoll quddiem il-kumitat għax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali (EMPL).

Huma se jkunu qed jistaqsu 25 mistoqsija lil Dr Dalli. Wara s-smigħ, ir-rappreżentanti tal-ħames gruppi politiċi preżenti fiż-żewġ kumitati, flimkien maċ-chair tal-kumitati, se jkunu qed janalizzaw is-smigħ u jindikaw jekk Dr Dalli tgawdix l-appoġġ tagħhom, ibbażat fuq il-kompetenza tagħha fil-qasam, fost oħrajn. Dr Dalli diġà għaddiet mill-iskrutinju tal-kumitat għall-affarijiet legali fi ħdan il-Parlament.

Il-Kulleġġ tal-Kummissarji b’mod sħiħ jitressaq għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-Plenarja tal-24 ta’ Ottubru fi Strasburgu.

TVM infurmat li Dr Dalli qed tagħmel l-aħħar tħejjijiet tagħha għal dan is-smigħ, bit-taħriġ ilu għaddej għal dawn l-aħħar ġimgħat mindu ġiet nominata.

Id-Direttur tal-Media tal-Parlament Ewropew Jesus Carmona, qal f’laqgħa mal-midja, li ma jidhirx li hemm kwistjonijiet dwar Dr Dalli, u mistennija tgawdi l-appoġġ tal-membri, b’differenza minn membri oħra, fosthom dawk tar-Rumanija u l-Ungerija, li saħansitra weħlu fl-istadju tal-iskrutinju mill-kumitat tal-affarijiet legali. Fost il-mistoqsijiet li mistennija taffaċċja Dr Dalli hemm il-kwistjoni tal-Gender Pay Gap.

Sadanittant, l-MEP Ġermaniża Maria Noichl, li tirrapreżenta lis-Soċjalisti u d-Demkratiċi fil-kumitat dwar id-drittijiet tan-Nisa (FEMM), qalet li waħda mit-temi ewlenin li se taffaċċja Dr Dalli hi dwar l-abort. Noichl qalet li Malta ma timxix skond il-linja Ewropea dwar dan is-suġġett, għaliex l-UE temmen li n-nisa għandu jkollhom dritt jiddeċiedu huma fuq ġisimhom. Qalet li Dr Dalli m’għandhiex iġġorr magħha l-isfond Malti bħala Kummissarju.

Is-smigħ ta’ Dr Dalli se jkun qed jixxandar dirett fuq tvm.com.mt fis-2.45pm.

 

Aħbarijiet Oħra
Settur Marittimu

Il-kumpanija Valletta Cruise Port li tmexxi t-terminal tal-passiġġieri tal-cruise-liners u faċilitajiet oħra fil-Port il-Kbir qed tieħu miżuri favur l-ambjent biex tikseb ċertifikazzjoni ta’ port ekoloġiku. Intervistat minn TVM, il-Kap Eżekuttiv…

Knisja Maltija

L-Arċisqof Charles J. Scicluna appella għar-rispett lejn id-dinjità tal-mara waqt quddiesa li fiha talab biex terġa’ tinfetaħ il-kawża għall-beatifikazzjoni ta’ Adelaide Cini, li qal l-eżempju ta’ ħajjitha u l-ħidma li…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet ir-rikors tal-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona biex ma jixhdux f’kawża kostituzzjonali iżda fi żmien jumejn iridu jippreżentaw s-silta minn fejn ikkwotaw ir-rapport tal-inkjesta Egrant…

Budget

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna qal li l-Budget ippreżentat ilbieraħ u r-reazzjoni ġenerali għalih huma turija li l-Gvern hu konxju tal-isfidi, l-opportunitajiet u l-ħtiġijiet tan-nies. F’konferenza tal-aħbarijiet l-għada tal-Budget, il-Ministru Scicluna…

Aktar