Aħbarijiet Oħra
Lokali

Is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl qed tagħmel stedina lill-poplu biex fi tmiem din il-ġimgħa joħloq tbissima fuq fomm nies fi tliet pajjiżi fejn għandha missjonijiet: il-Perù, il-Pakistan u l-Filippini. Dan…

Turiżmu

Minn Ottubru li ġej, l-Istitut għall-Istudji Turistiċi se jibda joffri kors f’livell ta’ Masters b’kollaborazzjoni mal-Emirates Academy of Hospitality Management. Dan l-iżvilupp ġie deskritt mill-Ministru Konrad Mizzi bħala pass li…

Saħħa

Fit-tnedija tal-Premju Anzjanità Attiva, il-Professur Carm Borg li jmexxi l-bord tal-għażla tal-premju, identifika tliet sfidi li qal ixekklu s-soċjetà milli tapprezza l-anzjanità attiva. L-ewwel sfida, qal il-Professur Borg, hi li…

Lokali

L-uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar Ivan Tabone, Matthew Pace u Mariello Spiteri rriżenjaw mill-karigi tagħhom fi ħdan l-awtorità. Dan qalu l-Ministru għall-Infrastruttura, Ian Borg fejn qal li fl-aħħar ġranet irċieva t-3 ittri ta’…

Aktar