Qorti
AĠĠORNAT (2): L-eks Kappillan ta’ Santu Wistin jeħel sentejn ħabs sospiżi

Patri Deo Debono, li sax-xahar li għadda kien iservi bħala Kappillan fil-Parroċċa ta’ Santu Wistin fil-Belt, deher quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia akkużat li f’Marzu li għadda seraq ċensier u navetta mill-Kunvent ta’ Santa Katerina fil-Belt u kwadri u pitturi sagri mill-Kunvent tal-Patrijiet Agostinjani fil-Belt u li biegħ dawn l-oġġetti.

Liebes il-kullar ta’ saċerdot, Patri Deo Debono deher kalm fl-awla u ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Il-Maġistrat qal lill-akkużat biex jixtarr sew l-ammissjoni tiegħu, minħabba li din ma ġġibx magħha piena ta’ xi €20, iżda ġġorr piena ta’ ħabs. Patri Deo żamm mal-ammissjoni tiegħu.

L-avukat difensur, Stephen Tonna Lowell, qal li minħabba li n-natura tal-provi setgħu joffendu l-mistħija tal-akkużat, talab biex il-parti tas-seduta li fiha jitressqu il-provi mill-prosekuzzjoni tinstema bil-magħluq, Il-Maġistrat Farrugia laqa’ t-talba u qal li l-importanti hu li ssir ġustizzja u mhux li jkun hemm l-umiljazzjoni.

Wara li ġew ippreżentati l-provi mill-Ispetturi Saviour Baldacchino u Jeffrey Scicluna, infetħu għal darb’ oħra l-bibien tal-awla biex tingħata s-sentenza.

Il-Maġistrat ikkundanna lil Patri Deo Debono sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin u ordnalu biex iħallas €9,500 fi żmien disa’ xhur lil Noel Borg, li kien xtara l-oġġetti sagri mingħandu. Ordna wkoll lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jirritorna lill-kunvent l-oġġetti sagri, li ttieħdu mingħand is-Sur Borg.

Fis-sentenza l-Maġistrat qal li x-xhieda tal-Ispettur Baldacchino tindika li l-imputat ma ħa xejn għalih personali, u li l-investigazzjoni tal-pulizija rriżultat li Patri Deo għadda minn umiljazzjoni u rikatt. Żied li l-provinċja Agostinjana ħafret lil Patri Deo.

Ara wkoll:

Kappillan fil-Belt se jitressaq il-Qorti implikat fis-serqa ta’ arti sagra b’valur ta’ €80,000

L-Arċisqof ineħħi lil Patri Deo Debono minn Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Iż-żmien itir u ma jistenna ‘l ħadd. Ġimgħ’ilu, qisu lbieraħ, ittella’ l-ewwel Live Show ta’ ‘X Factor Malta’. U, illejla, ‘X Factor Malta’ jissokta bit-tieni Live Show minn ħamsa. Is-serata se…

Knisja Maltija

L-Arċisqof Charles J. Scicluna qal li San Ġużepp hu eżempju tajjeb ħafna ta’ difensur tal-ħajja, anke fil-ġuf, u appella biex l-insara jħarsu lejn il-missjoni tagħhom fid-dinja bl-istess sens ta’ dover,…

Politika

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li issa l-waqt li l-Prim Ministru juri kemm hu kapaċi jieħu d-deċiżjonijet għal governanza tajba. Staqsa x’se jagħmel bil-Ministru Justyne Caruana wara li ġie…

Politika

Ġimgħa wara l-ħatra tiegħu bħala Mexxej tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-ħidma li inbdiet favur governanza tajba u rrefera għal-kumitat li twaqqaf fil-kabinett li se jkun qed…

Aktar