Lokali
Iltaqa’ mas-sorijiet li ddedikaw ħajjithom għal dawk b’diżabbiltà

Is-sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret ilhom ħamsin sena jagħtu servizz fid-Dar tal-Providenza bil-għan li l-persuni b’diżabilità jgħixu f’ambjent li jirrispetta d-dinjità tagħhom.

Bħalissa f’din id-dar fis-Siġġiewi hemm erba’ sorijiet tal-karità: Geswina Mangion, Bertha Bezzina, Bernarda Buhagiar, u Lorenza Borg, li jieħdu ħsieb tlieta mid-disa’ appartamenti fid-dar. Flimkien mal-carers, is-sorijiet tal-karità jieħdu ħsieb 24 mill-94 resident fid-Dar tal-Providenza.

Sr Lorenza Borg, li tmexxi l-komunità tas-sorijiet tal-karità fid-Dar tal-Providenza, qalet li l-kariżma tagħhom hi li jaħdmu mal-fqar u l-morda. “Dak kollu li għandhom bżonn. Nitimgħuhom, naħsluhom, mediċini jekk għandhom bżonn lit-tobba nċemplu lit-tabib biex jiġi jarahom,” qalet Sr Lorenza.

Sr Bernarda, li ilha fid-Dar tal-Providenza tmintax-il sena, fetħitilna l-bieb għal wieħed mill-appartamenti, fejn fil-parti l-kbira jgħixu tfal. Tistqarr li għalkemm fil-bidu l-esperjenza kienet iebsa ħafna għaliha, illum tħoss li rċeviet ħafna aktar milli tat. “Nibda nimmedita biex anke jien nħoss li xi ħaġa ma togħġobnix ngħid jiena dan irid nagħmlu ma Ġesù allura nagħmlu aktar bil-qalb il-ħsieb tiegħi jkun jiġifieri u hekk inħossni kuntenta ħafna,” qalet Sr Bernarda.

Sr Bertha Bezzina qalet li s-sorijiet tal-karità huma l-infermiera tad-Dar tal-Providenza. Wara snin ta’ ħidma fl-Ingilterra, il-Libja, l-isptar Monte Karmeli u għoxrin sena l-isptar San Luqa tistqarr li f’din id-dar sabet is-sodisfazzjon li ħasbet li se ssib band’ oħra. “L-imħabba tagħhom għax huma ma jafux li jiġu jagħnquk imma jafu jħobbu bil-mod tagħhom u dak kollu li huma huma,” qalet Sr Bertha.

Is-soru tal-karità li ilha l-aktar hawnhekk hija Sr Geswina Mangion. Ilha d-Dar tal-Providenza 38 sena. “Qed nirċievi minnhom għax tant għandhom kwalitajiet sbieħ. Tant għandhom doni sbieħ li meta tiskoprihom għandhom imħabba sinċerità li jien miniex kapaċi ngħix il-ħajja tagħhom.”

Is-sorijiet stqarrew li fost l-isbaħ esperjenzi fix-xogħol hemm meta jakkumpanjaw ir-residenti għal xi pellegrinaġġ f’Lourdes. Kollha jaqblu li se jibqgħu jgħożżu l-memorja meta flimkien mar-residenti ltaqgħu mal-Papa Franġisku fil-Vatikan, żjara li matulha l-Papa mhux biss sellmilhom, iżda waqaf jitkellem magħhom ukoll.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ir-raġel li fil-jiem li għaddew sar ‘famuż’ għall-movimenti li kien jagħmel f’nofs it-traffiku tal-Marsa jidher li twaqqaf mill-Pulizija kif jindika r-ritratt li hawn jidher ma’ dan l-artiklu. Jidher li xi…

Lokali

Omm ta’ tarbija ta’ 8 xhur bl-isem ta’ Thomas, li twieled bi ħsara fil-moħħ, qed tagħmel minn kollox biex tikkura lil binha b’terapiji barra minn Malta. L-omm Denise qasmet magħna…

Lokali

It-turbulanza li l-Airmalta kellha fl-aħħar jiem minħabba konfront mal-piloti jidher li issa kkalmaw bil-ftehim milħuq tard ilbieraħ filgħaxija li madankollu għad irid jiġi approvat mil-bdoti permezz ta’ votazzjoni oħra. Madankollu,…

Lokali

It-tliet membri tal-Kunsill tal-MUT li rreżenjaw jumejn ilu taw spjegazzjoni dettaljata tal-verżjoni tagħhom tal-fatti li ġraw meta kienu għaddejjin in-negozjati dwar il-ftehim settorali tal-għalliema. F’ittra lill-media, Rita Catania, David Rossi…

Aktar