Lokali
Iltaqa’ mas-sorijiet li ddedikaw ħajjithom għal dawk b’diżabbiltà

Is-sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret ilhom ħamsin sena jagħtu servizz fid-Dar tal-Providenza bil-għan li l-persuni b’diżabilità jgħixu f’ambjent li jirrispetta d-dinjità tagħhom.

Bħalissa f’din id-dar fis-Siġġiewi hemm erba’ sorijiet tal-karità: Geswina Mangion, Bertha Bezzina, Bernarda Buhagiar, u Lorenza Borg, li jieħdu ħsieb tlieta mid-disa’ appartamenti fid-dar. Flimkien mal-carers, is-sorijiet tal-karità jieħdu ħsieb 24 mill-94 resident fid-Dar tal-Providenza.

Sr Lorenza Borg, li tmexxi l-komunità tas-sorijiet tal-karità fid-Dar tal-Providenza, qalet li l-kariżma tagħhom hi li jaħdmu mal-fqar u l-morda. “Dak kollu li għandhom bżonn. Nitimgħuhom, naħsluhom, mediċini jekk għandhom bżonn lit-tobba nċemplu lit-tabib biex jiġi jarahom,” qalet Sr Lorenza.

Sr Bernarda, li ilha fid-Dar tal-Providenza tmintax-il sena, fetħitilna l-bieb għal wieħed mill-appartamenti, fejn fil-parti l-kbira jgħixu tfal. Tistqarr li għalkemm fil-bidu l-esperjenza kienet iebsa ħafna għaliha, illum tħoss li rċeviet ħafna aktar milli tat. “Nibda nimmedita biex anke jien nħoss li xi ħaġa ma togħġobnix ngħid jiena dan irid nagħmlu ma Ġesù allura nagħmlu aktar bil-qalb il-ħsieb tiegħi jkun jiġifieri u hekk inħossni kuntenta ħafna,” qalet Sr Bernarda.

Sr Bertha Bezzina qalet li s-sorijiet tal-karità huma l-infermiera tad-Dar tal-Providenza. Wara snin ta’ ħidma fl-Ingilterra, il-Libja, l-isptar Monte Karmeli u għoxrin sena l-isptar San Luqa tistqarr li f’din id-dar sabet is-sodisfazzjon li ħasbet li se ssib band’ oħra. “L-imħabba tagħhom għax huma ma jafux li jiġu jagħnquk imma jafu jħobbu bil-mod tagħhom u dak kollu li huma huma,” qalet Sr Bertha.

Is-soru tal-karità li ilha l-aktar hawnhekk hija Sr Geswina Mangion. Ilha d-Dar tal-Providenza 38 sena. “Qed nirċievi minnhom għax tant għandhom kwalitajiet sbieħ. Tant għandhom doni sbieħ li meta tiskoprihom għandhom imħabba sinċerità li jien miniex kapaċi ngħix il-ħajja tagħhom.”

Is-sorijiet stqarrew li fost l-isbaħ esperjenzi fix-xogħol hemm meta jakkumpanjaw ir-residenti għal xi pellegrinaġġ f’Lourdes. Kollha jaqblu li se jibqgħu jgħożżu l-memorja meta flimkien mar-residenti ltaqgħu mal-Papa Franġisku fil-Vatikan, żjara li matulha l-Papa mhux biss sellmilhom, iżda waqaf jitkellem magħhom ukoll.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Il-kantanta Taljana Francesca Alotta tinsab Malta biex għada tkanta flimkien mal-istudenti tal-iskola Mater Boni Consilii Saint Joseph, Raħal Ġdid, f’kunċert b’risq l-Istrina. F’intervista ma’ TVM, Francesca Alotta tkellmet fuq esperjenzi…

Qorti

Żewg Egizzjani li kienu fi triqithom lejn pajjizhom bil-flus li tawhom kollegi taghhom biex jghadduhom lill-familji, spiċċaw fil-għali. Huma ġew akkużati li kienu qed iġorru flus iktar milli tippermetti l-liġi….

Kisbiet

Għandha 93 sena, u kienet fost l-ewwel nisa li servew bħala deputati fil-Parlament. Ann Agius Ferrante, li kienet bint l-ex avukat ġenerali Philip Pullicino, tirrakkonta mumenti ħelwin kemm mal-ex Prim…

Kumpaniji

Il-Maltapost ħabbret li għamlet profitt qabel it-taxxa ta’ ftit aktar minn €2.6 miljun fis-sena finanzjarja li għalqet fl-aħħar ta’ Settembru. Il-kumpanija qalet li kellha dħul akbar li laħaq iktar minn…

Aktar