Lokali
Iltaqa’ mas-sorijiet li ddedikaw ħajjithom għal dawk b’diżabbiltà

Is-sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret ilhom ħamsin sena jagħtu servizz fid-Dar tal-Providenza bil-għan li l-persuni b’diżabilità jgħixu f’ambjent li jirrispetta d-dinjità tagħhom.

Bħalissa f’din id-dar fis-Siġġiewi hemm erba’ sorijiet tal-karità: Geswina Mangion, Bertha Bezzina, Bernarda Buhagiar, u Lorenza Borg, li jieħdu ħsieb tlieta mid-disa’ appartamenti fid-dar. Flimkien mal-carers, is-sorijiet tal-karità jieħdu ħsieb 24 mill-94 resident fid-Dar tal-Providenza.

Sr Lorenza Borg, li tmexxi l-komunità tas-sorijiet tal-karità fid-Dar tal-Providenza, qalet li l-kariżma tagħhom hi li jaħdmu mal-fqar u l-morda. “Dak kollu li għandhom bżonn. Nitimgħuhom, naħsluhom, mediċini jekk għandhom bżonn lit-tobba nċemplu lit-tabib biex jiġi jarahom,” qalet Sr Lorenza.

Sr Bernarda, li ilha fid-Dar tal-Providenza tmintax-il sena, fetħitilna l-bieb għal wieħed mill-appartamenti, fejn fil-parti l-kbira jgħixu tfal. Tistqarr li għalkemm fil-bidu l-esperjenza kienet iebsa ħafna għaliha, illum tħoss li rċeviet ħafna aktar milli tat. “Nibda nimmedita biex anke jien nħoss li xi ħaġa ma togħġobnix ngħid jiena dan irid nagħmlu ma Ġesù allura nagħmlu aktar bil-qalb il-ħsieb tiegħi jkun jiġifieri u hekk inħossni kuntenta ħafna,” qalet Sr Bernarda.

Sr Bertha Bezzina qalet li s-sorijiet tal-karità huma l-infermiera tad-Dar tal-Providenza. Wara snin ta’ ħidma fl-Ingilterra, il-Libja, l-isptar Monte Karmeli u għoxrin sena l-isptar San Luqa tistqarr li f’din id-dar sabet is-sodisfazzjon li ħasbet li se ssib band’ oħra. “L-imħabba tagħhom għax huma ma jafux li jiġu jagħnquk imma jafu jħobbu bil-mod tagħhom u dak kollu li huma huma,” qalet Sr Bertha.

Is-soru tal-karità li ilha l-aktar hawnhekk hija Sr Geswina Mangion. Ilha d-Dar tal-Providenza 38 sena. “Qed nirċievi minnhom għax tant għandhom kwalitajiet sbieħ. Tant għandhom doni sbieħ li meta tiskoprihom għandhom imħabba sinċerità li jien miniex kapaċi ngħix il-ħajja tagħhom.”

Is-sorijiet stqarrew li fost l-isbaħ esperjenzi fix-xogħol hemm meta jakkumpanjaw ir-residenti għal xi pellegrinaġġ f’Lourdes. Kollha jaqblu li se jibqgħu jgħożżu l-memorja meta flimkien mar-residenti ltaqgħu mal-Papa Franġisku fil-Vatikan, żjara li matulha l-Papa mhux biss sellmilhom, iżda waqaf jitkellem magħhom ukoll.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Michelle Paris hija mużiċista u kompożitiriċi li l-passjoni kbira li għandha għall-mużika tradizzjonali Irlandiża ddistingwietha bir-rebħ ta’ midalji prestiġjużi lil hinn minn xtutna. Il-mużika tradizzjonali Irlandiża għandha għeruq li jmorru…

Kultura

Il-Feniċi – poplu mil-Lvant Nofsani li waqfu kolonja tagħhom f’Malta fl-ewwel millenju Qabel Kristu. Iċ-ċiviltà Feniċja kienet waħda bbażata fuq il-kummerċ marittimu li firxet tul il-Baħar Mediterran u dan jistgħu…

Stejjer Umani

Iċ-ċkejken Katriel Zahra tant maħbub għall-ispirtu altruwist tiegħu minkejja li jbati minn kundizzjoni rari, dalgħodu wettaq ħolma oħra li kellu, li jaqta’ x-xagħar ta’ tifel bħalu b’risq il-Malta Community Chest…

Knisja Maltija

L-Azzjoni Kattolika Maltija għaddejja bi proġett biex dar li għandha f’Ħal Balzan tinbidel f’post li tkun tista’ tagħti kenn lill-familja jew persuni li għal xi raġuni jew oħra jispiċċaw ma…

Aktar