Temp
Imbassar riħ qawwi għal-lum

L-uffiċċju meterjoloġiku qed ibassar riħ qawwi matul il-ġurnata tal-lum li jaf jilħaq il-qawwa ta’ Forza 6.

Ir-riħ mill-Punent Majjistru ser ikun qawwi f’xi waqtiet fuq l-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin.

Ir-riħ qawwi mbassar sad-9 tal-lejla.