Imħabbra żieda ta’ €1,820 fil-Pensjoni tal-Wens u €728 fil-Carers’ Allowance

Il-Ministru tal-Finanzi qal li l-għan tal-Gvern hu li l-anzjani jibqgħu jgħixu kemm jista’ jkun fi djarhom u fil-komunità.

Il-Ministru ħabbar riforma fil-Pensjoni tal-Wens u fl-Allowance għall-Carer li se tkun qed titwettaq matul is-sena d-dieħla, fejn il-benefiċċju qal li se jiżdied b’mod sostanzjali, filwaqt li l-benefiċċju tal-Pensjoni tal-Wens ser jitħallas mingħajr test tal-mezzi. Dan il-benefiċċju se jkun ta’ €140 fil-ġimgħa li jfisser żieda ta’ €35 fil-ġimgħa jew żieda f’sena ta’ €1,820 aktar mir-rata preżenti tal-Pensjoni tal-Wens.

Mill-2017, dik li illum hija l-Pensjoni tal-Wens u li titħallas biss wara test tal-mezzi tal-carer u f’każ fejn il-pazjent ikun juża wheelchair jew ikkonfinat f’sodda, se tinbidel f’Increased Carers’ Allowance u se titħallas lil dawk il-carers, inkluż miżżewġin, b’xi kundizzjonijiet, li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb persuna fir-residenza tagħhom li jkollha grad għoli ta’ dipendenza.

Minn naħa l-oħra il-Carers’ Allowance se titħallas lil dawk il-carers li jkunu qed jieħdu ħsieb persuna fir-residenza tagħhom, u li jkollha grad medju ta’ dipendenza. Ir-rata tal-Carers’ Allowance se tkun ta’ €90 fil-ġimgħa li jfisser €14 fil-ġimgħa jew €728 fis-sena aktar mir-rata preżenti.  F’dan il-każ id-dritt għal dan il-benefiċċju se jibqa’ skont test tal-mezzi tal-carer.

L-assessjar tal-grad ta’ dipendenza se jibda jsir minn professjonisti skont il-Barthel Index u l-Mini-Mental Score. B’dan il-mod, il-Ministru qal li se ssir ġustizzja ma’ aktar nies li jidħlu għall-impenn u l-vokazzjoni diffiċli li jiddedikaw ħajjithom biex jieħdu ħsieb qraba li jeħtieġu l-kura kontinwa waqt li jikkontribwixxu biex l-anzjani b’mod speċjali jibqgħu fil-komunità u fl-imħabba ta’ qrabathom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar