COVID-19
Imħassra l-attivitajiet kulturali tal-massa kollha

Il-Gvern ħabbar li ħassar l-attivitajiet kulturali tal-massa kollha. Dan flimkien mal-għeluq tal-mużewijiet nazzjonali kollha operati minn Heritage Malta.

Dan qed isir minħabba l-aħħar żviluppi tal-COVID-19 f’pajjiżna.