Ambjent
Imposti regolamenti ġodda għal impjanti li jaħarqu l-fjuwil

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) qalet li qed timplimenta miżuri li jikkontrollaw emissjonijiet fl-arja li li ġejjin minn impjanti partikolari.

Fi stqarrija l-ERA qalet li l-impjanti msejħa Medium Combustion Plants, li jaħdmu billi jaħarqu l-fjuwil biex jiġġeneraw l-enerġija, irid ikollhom permess biex joperaw.

Il-permess jinkiseb jekk ikunu konformi mal-emmissjonijiet bħad-dijossidu tal-kubrit (SO2), ossidi tan-nitroġenu (NOX) u trab fl-arja, skont ir-rekwiżiti stipulati fil-leġiżlazzjoni sussidjarja 549.122.

L-ERA qalet li kkollaborat ma’ dawk kollha ikkonċernati, u li r-riżultat se jissarraf fi tnaqqis ta’ emmissjonijiet fl-arja u tnaqqis fir-riskju għas-saħħa u l-ambjent.

Bir-regolamenti l-ġodda, operaturi ta’ dawn l-impjanti jridu jiksbu permess mill-ERA, kemm għall-impjanti l-ġodda kif ukoll għal dawk eżistenti.

Il-permess jistabbilixxi limiti fuq ammonti ta’ emissjonijiet ta’ NOX, SO2 u trab li jridu jiġu sorveljati mill-operatur. Il-limiti jvarjaw skont bosta fatturi, fosthom jekk l-impjant huwiex ikklassifikat bħala wieħed eżistenti jew ġdid, it-thermal input tal-impjant u t-tip ta’ fjuwil użat.

Aħbarijiet Oħra
Settur Marittimu

Il-kumpanija Valletta Cruise Port li tmexxi t-terminal tal-passiġġieri tal-cruise-liners u faċilitajiet oħra fil-Port il-Kbir qed tieħu miżuri favur l-ambjent biex tikseb ċertifikazzjoni ta’ port ekoloġiku. Intervistat minn TVM, il-Kap Eżekuttiv…

Knisja Maltija

L-Arċisqof Charles J. Scicluna appella għar-rispett lejn id-dinjità tal-mara waqt quddiesa li fiha talab biex terġa’ tinfetaħ il-kawża għall-beatifikazzjoni ta’ Adelaide Cini, li qal l-eżempju ta’ ħajjitha u l-ħidma li…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet ir-rikors tal-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona biex ma jixhdux f’kawża kostituzzjonali iżda fi żmien jumejn iridu jippreżentaw s-silta minn fejn ikkwotaw ir-rapport tal-inkjesta Egrant…

Budget

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna qal li l-Budget ippreżentat ilbieraħ u r-reazzjoni ġenerali għalih huma turija li l-Gvern hu konxju tal-isfidi, l-opportunitajiet u l-ħtiġijiet tan-nies. F’konferenza tal-aħbarijiet l-għada tal-Budget, il-Ministru Scicluna…

Aktar