Negozju
Imprendituri Indjani fir-Renju Unit imħajra jsibu f’Malta alternattiva għall-operat tagħhom fl-UE

TVM jinsab infurmat li fl-aħħar xhur, it-task force tal-gvern Malti dwar Brexit, kienet attiva ħafna fost imprendituri Indjani bbażati fir-Renju Unit biex tħajjarhom isibu f’Malta alternattiva għall-operat tagħhom fl-Unjoni Ewropea.

L-isforzi biex jiġi attirat investiment mill-Indja ssokta bis-sehem għall-ewwel darba ta’ Malta f’summit u fiera kummerċjali li jiġu organizzati kull sentejn fl-istat ta’ Gujarat fl-Indja. Fi tmiem avveniment li dam għaddej tliet ijiem, kien rappurtat interess tajjeb ħafna f’Malta li jaf ikun żerriegħa li tħalli l-frott fiż-żmien li ġej.

Intemm il-Ħadd summit ta’ tliet ijiem dwar l-investiment u fiera kummerċjali fl-istat ta’ Gujarat fl-Indja li fih Malta ħadet sehem għall-ewwel darba b’delegazzjoni kummerċjali. Din inkludiet uffiċjali mill-Malta Enterprise, Trade Malta u rappreżentanti ta’ kumpaniji Maltin. Dawn kellhom iċ-ċans jibnu kuntatt u jwieġbu għal domandi minn investituri Indjani dwar Malta jew ifittxu kif huma jistgħu jimirħu u minn Malta jbiegħu prodotti u servizzi fl-Indja.

Il-Ministru tal-Ekonomija u l-Investiment, Chris Cardona, li kien mad-delegazzjoni kummerċjali tul it-tliet ijiem tal-avveniment qal li l-interess f’Malta kien wieħed tajjeb ħafna speċjalment fi tliet oqsma.

Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment, Chris Cardona qal “aħna ltqajna ma’ kull min kien interessat. Il-feel tiegħi hu li hemm tliet setturi: wieħed minnhom il-farmaċewtika, ieħor hu l-informazzjoni u t-teknoloġija u settur ieħor hu dak li għandu x’jaqsam ma’ start ups u allura l-aċċess għall-finanzjament tal-ideat li jkollhom dawn l-istart-ups li jistgħu iwassluna biex nattiraw aktar investiment b’saħħtu, solidu, fit-tul fil-pajjiż tagħna.”

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Trade Malta, Anton Buttigieg qal “il-kuntest hu ċar. Għandna diġà numru ta’ kumpaniji Indjani li nvestew f’Malta, u hemm ukoll numru ta’ kumpaniji Indjani li qed iħarsu lejn Malta bħala post fejn jinvestu u għandna ċ-ċirkustanzi ta’ madwarna llum fejn il-possibilità li l-Ingilterra toħrog mill-Unjoni Ewropea, fejn hemmhekk hemm komunitajiet Indjani kbar, u huma jistgħu jħarsu lejn Malta fejn jistgħu jkomplu jagħmlu kummerċ mal-Unjoni Ewropea.”

Trade Malta, imwaqqfa bejn il-gvern u l-Kamra tal-Kummerċ, tfittex tgħin negozjanti Maltin jieħdu l-prodotti u s-servizzi tagħhom barra l-pajjiż. Fi kliem il-Kap Eżekuttiv, Anton Buttigieg, is-sehem f’dan l-avveniment kien ideali biex negozjanti Maltin jifhmu x’opportunitajiet ta’ negozju hemm fl-Indja.

“Bħala Trade Malta dejjem sorpriżi fejn jimirħu l-kumpaniji Maltin. Jien qatt ma ngħid li mort x’imkien u ma kienx hemm kumpaniji Maltin” qal is-sur Buttigieg.

Apparti l-ħafna laqgħat individwali, attira udjenza kbira wkoll seminar dwar Malta indirizzat mill-Prim Ministru u mill-Ministru Cardona li wieġbu wkoll għal domandi ta’ Indjani fosthom dwar il-liġi Maltija dwar il-blockchain, l-ispazju għal proġetti ta’ enerġija li tiġġedded, l-edukazzjoni, it-turiżmu u t-teknoloġija. Aktarx iżda li l-aħjar reklam għal Malta mal-Indjani f’dan is-seminar kien l-intervent ta’ Indjan – Balesh Sharma – li tkellem dwar l-esperjenza tiegħu ta’ kważi tliet snin f’Malta bħala Kap Eżekuttiv tal-kumpanija Vodafone.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għandha 19-il sena u ma’ TVM irrakkuntat it-trawma kbira li għaddiet minnha minħabba dak li sejħet estremiżmu fit-twemmin ta’ komunità Nisranija. Amy Attard tirrakkonta kif minħabba hekk qed jitkissru għadd…

Riċerka

Il-lenti tal-kamera provdiet għodda lill-fotografi matul is-snin, biex bir-ritratti tagħhom iħallu xhieda tal-passaġġ tal-istorja. Il-fotografu professjonali Kevin Casha ġabar riċerka fuq kważi mitejn sena ta’ fotografija f’pubblikazzjoni li fiha ritratti…

Ippjanar u bini

Proġett li jekk ikun approvat mistenni jbiddel il-kunċett tat-trasport u l-presenza tal-vetturi fit-toroq. Studju dwar il-possibbiltà ta’ proġett ta’ Metro jew Monorail mistenni jkun ippublikat dalwaqt bil-Prim Ministru Robert Abela…

Politika

Id-19-il deputat tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qalu li f’kull deċiżjoni li qed jieħdu qed jiżguraw li jpoġġu l-interessi tat-tesserati, tal-Partit kif ukoll tal-pajjiż fuq quddiem. Tkompli l-istennija għal direzzjoni mill-President…

Aktar