Barranin
Imut il-baruni tad-droga li dwaru nħadem il-film American Gangster

Miet Frank Lucas, wieħed mill-baruni l-kbar tad-droga fl-Istati Uniti tul is-snin sittin u sebgħin. Huwa miet b’kawża naturali fl-età ta’ 88 sena.

Lucas kien jimporta l-eroina fl-Istati Uniti mix-Xlokk tal-Asja u sar miljunarju, magħruf għall-ħajja lussuża li kien jgħix.

Meta kien arrestat fl-1975, il-Pulizija kkonfiskaw il-proprjetajiet tiegħu, fejn f’waħda minnhom sabu ‘l fuq minn $580,000 f’kontanti.

Huwa kien issentenzjat għomru l-ħabs, iżda nħeles wara ħames snin meta kkopera mal-Pulizija u għaddielhom informazzjoni utli.

Huwa reġa’ weħel il-ħabs fis-snin tmenin fuq reati oħra, iżda qatta’ l-aħħar 30 sena barra. L-aħħar tixlifa mal-liġi għal Lucas kienet seba’ snin ilu, meta tpoġġa taħt probation għax gideb fuq il-benefiċċji tad-diżabbiltà.

L-istorja ta’ Lucas ispirat il-film American Gangster, li ħareġ fl-2007, bl-attur Denzel Washington jaħdem il-parti ta’ Lucas.