Lokali
Imut il-Prim Imħallef Emeritu Giuseppe Mifsud Bonnici

Il-Professjoni legali tinsab f’luttu għat-telfa tal-Prim Imħallef Emeritu Giuseppe Mifsud Bonnici. Fost oħrajn il-Kamra tal-Avukati fakkret il-kontribut tiegħu tul is-snin fil-qasam legali u iddiskrivitu bħala bniedem li kien iħobb il-professjoni legali u l-professjoni kienet tħobb lilu.

Tħabbret il-mewt tal-Prim Imħallef Emeritu Giuseppe Mifsud Bonnici, magħruf bħala Gogo. Hu kellu 89 sena. Ġoġo Mifsud Bonnici kien bniedem magħruf għas-sens ta’ dover lejn il-ħajja pubblika u ispirat mill-għarfien vast tal-liġi.

Fl-1988 inħatar Imħallef u fl-1990 serva fil-kariga ta’ Prim Imħallef. Bejn l-1992 u l-1998 Giuseppe Mifsud Bonnici serva bħala mħallef fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet Umani fi Strasburgu. Hu kien innominat Chairman tal-Kummissjoni tal-Liġi fl-1999 u Chairman tal-Kummissjoni tal-Etika tax-Xandir mill-2001 sal-2009. Giuseppe Mifsud Bonnici kien magħruf ukoll fil-qasam tal-isports għax bejn l-1968 u l-1982 kien President tal-Assoċjazzjoni tal-Football Malti.

Mijiet ta’ studenti tal-liġi jibqgħu jiftakru l-memorja tiegħu bħala lettur tal-filosofija tad-dritt, li beda jgħallem fil-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta’ Malta fl-1966 għal kważi ħamsin sena sħaħ sakemm irtira fl-2015. Magħruf ukoll għas-sehem tiegħu fil-programm fuq Television Malta ‘F’idejn l-Imħallef’, segwit minn bosta.

Il-Prim Imħallef Emeritu Mifsud Bonnici twieled Bormla f’familja magħrufa bħala tal-Gross, laqam li ntiret mingħand missieru Carmelo, marbuta mal-belt tal-Kottonera u l-politika. Ġoġo Mifsud Bonnici kien l-ikbar minn żewġ aħwa subien. Huwa kien miżżewweġ lil Maria u kellhom tliet ibniet.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar