NGOs
In-Nature Trust megħjuna biex tgħallem liż-żgħażagħ

Il-Kunsill Malti għall-Volontarjat ser jgħin lin-Nature Trust biex twettaq programm edukattiv għaż-żgħażagħ li jsaħħaħ il-kultura favur l-iżvilupp sostenibbli u l-ambjent. Bil-ftehim ser jitfassal programm għaż-żagħżagħ dwar is-sehem tagħhom f’deċiżjonijiet li jħallu impatt pożittiv fuq ambjent.

L-għaqda ambjentali Nature Trust iffirmat ftehim mal-Kunsill Malti għall-Volontanjat biex tkompli bi programmi edukattivi tagħha dwar l-iżvilupp sostenibbli.

Id-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Mauro Pace Parascandolo qal li l-Kunsill se jgħin finanzjarjament lin-Nature Trust ħalli tissaħħaħ il-kultura ta’ żvilupp sostenibbli. Il-President tan-Nature Trust, Vince Attard, qal li permezz ta’ din l-għajnuna ser jitfassal programm apposta biex jintlaħqu żagħżagħ li s’issa ma kellhomx opportunità jitgħallmu dwar żvilupp sostenibbli.

“Pereżempju jekk illum qed naraw li hawn problemi ta’ tibdil tal-klima, kif iż-żgħażagħ x’jistgħu jagħmlu huma biex iġibu l-bidla fil-mentalità li llum hija materjalistika, u qed nagħmlu ħafna ħsara lill-pjaneta, jistgħu jgħidu li bl-aġir tagħna nistgħu nagħmlu hekk u nedukaw lill-ħaddieħor biex inġibu l-bidla għall-aħjar,” qal Attard.

Il-ftehim ġie ffirmat fil-preżenza tas-Segretarju Parlmentari għaż-Żgħażagħ u s-settur tal-volontarjat, li spjega li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ser jibqa’ jgħin biex tikber l-edukazzjoni ambjentali.

“Jieħdu sehem fi proġetti li jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli… ser ikun jinvolvi lit-tfal tagħna sabiex inwasslu l-messaġġ kemm huwa importanti li dan l-iżvilupp ikun wieħed li jħares mhux biss lejn l-aspett ambjentanli, imma anke u wisq aktar lejn l-aspett soċjali,” qal Dr Grima.

Is-Segretarju Parlamentari Grima qal li ġiet emendata l-liġi biex żagħżagħ ta’ 16-il sena jistgħu jwaqqfu għaqda volontarja, dritt li kellhom biss żagħżagħ li kienu għalqu 18-il sena.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Pierre Portelli dar għall-mezzi soċjali u kiteb li l-Membru Parlamentari Nazzjonalista Karol Aquilina akkumpanja lil Manuel Delia l-Qorti fil-każ li għandu kontra l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dalgħodu fil-qorti kompliet il-kawża li…

Infrastruttura

Il-Kamra tal-Periti f’reazzjoni inizjali għal proposti għar-regoli l-ġodda dwar it-twaqqigħ u l-iskavar qalet li dawn mhumiex aċċettabbli u infurmat lil Periti bil-pożizzjoni tagħha biex tittieħed deċiżjoni dwarhom f’laqgħa ġenerali straordinarja…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne inawgura s-Sala San Ġorġ Preca, waħda mill-ewwel swali li ġiet irranġata bħala parti mill-istrateġija ta’ għaxar snin għas-saħħa mentali. Minn għada din…

Lokali

Id-Dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqfet passiġġier li kellu fuqu €34,220 fi flus kontanti mhux iddikjarati. Il-passiġġier kien sejjer l-Amman. Meta kien mistoqsi minn uffiċjal tad-Dwana dwar kemm kellu flus,…

Aktar