Saħħa
Inawgurat ċentru ta’ matul il-jum għall-persuni bid-dimensja

F’Raħal Ġdid ġie inawgurat ċentru ta’ matul il-jum għall-persuni bid-dimensja. Dan qed isir b’investiment tal-kumpanija Lyons Care. Fl-inawgurazzjoni ta’ dan iċ-ċentru, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan iċ-ċentru jippromwovi l-indipendenza ta’ persuni bid-dimensja.

Fl-inawgurazzjoni taċ-ċentru, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan jindirizza żewġ għanijiet ewlenin tal-Gvern f’dan il-qasam, li jippromwovi l-indipendenza ta’ persuni bid-dimensja, li jieħu ħsieb iċ-ċirku ta’ nies madwar dawn il-persuni li jkunu milquta minn din il-kundizzjoni. Kompla jgħid li meta s-settur privat iħares lejn il-bżonnijiet tas-soċjetà u jindirizza l-investiment tiegħu għal dawn il-bżonnijiet, ikun qed jagħmel servizz lill-poplu. Dr Muscat qal li f’investimenti bħal dawn, il-Gvern iħares lejn is-settur privat bħala sieħeb tiegħu u mhux kompetitur.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabbilità u Anzjanità Attiva, Anthony Agius Decelis, qal li l-Gvern ta direzzjoni ċara bit-tnedija tal-istrateġija nazzjonali għad-dimensja li fost ohrajn tqajjem kuxjenza dwar din il-kundizzjoni biex jinghata l-appoġġ b’servizzi fil-komunità u fid-djar residenzjali tal-anzjani.

Id-Direttur ta’ Lyons Care, Mark Bajada qal li dan iċ-ċentru hu disinjat għall-persuni bid-dimensja. Żied jgħid li l-kumpanija se tinvesti f’iktar ċentri bħal dawn madwar Malta u Għawdex.

F’inizjattiva oħra biex titqajjem kuxjenza dwar id-dimensja, is-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Diżabbilità u Anzjanità Attiva qed itella’ d-dramm Frammenti li huwa teatru tat-triq li jesplora l-esperjenza ta’ familja li qed tħabbat wiċċha mad-dimensja. Il-produzzjoni tlaqqa’ il-biża’, frustrazzjoni, ansjetà, disperazzjoni, inċertezza u mħabba. Bħala parti mir-rapprezentazzjonijiet, Frammenti s’issa saret fil-Mosta, f’Raħal Ġdid u fir-Rabat Għawdex.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

F’rapport li jsir kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent fil-pajjizi Ewropej jghid li jeħtieġ soluzzjonijiet fundamentali fl-għaxar snin li ġejjin biex jiġi evitat tibdil fil-klima li iwassal għall-temperaturi għoljin estremi….

Kisbiet

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia. L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta…

Annimali

Jingħad li l-kelb huwa l-aqwa ħabib li l-bniedem jista’ jkollu iżda għal persuni neqsin mid-dawl, bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jew diabete kelb jaf ikun bastun tad-demm u l-laħam. Aktar kmieni din il-ġimgħa…

Lokali

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. Fi stqarrija l-IĠM qal li ġie infurmat li ġurnalista għamlet rapport lill-Pulizija wara li rċeviet ittra ta’…

Aktar