Knisja Maltija
Inawgurat is-saqaf ta’ fuq il-kor fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Luqa

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura, skultura u induratura fis-saqaf ta’ fuq il-kor.

F’Mejju tal-2010, wara li kienu ntemmu x-xogħlijiet tar-restawr tal-koppla tal-Knisja parrokkjali ta’ Ħal Luqa, ittieħdet id-deċiżjoni li jsir ix-xogħol fuq is-saqaf tal-kor. Kif spjega l-Kappillan, il-Kanonku Michael Zammit, dawn ix-xogħolijiet qed isiru minħabba li l-Knisja ta’ Ħal Luqa kienet iġġarrfet fit-tieni gwerra dinjija u għalhekk bil-mod il-mod din il-Knisja qed tingħata dehra ġdida.

Il-Kanonku Michael Zammit qal “il-poplu ta’ Ħal Luqa wara l-gwerra ħass li kellu jerġa jibni dan it-tempju sabiex jagħti glorja lil Alla ħa jkollu fejn jinġabar biex iqim lill-Mulej taħt il-patroċinju ta’ Sant’Andrija. Maż-żminijiet dejjem żejjen dan it-tempju. Fis-snin li għaddew bdiet ix-xogħol tal-pittura fejn fit-tmeninijiet saru l-lunetti tal-koppla u mbagħad fl-2010 ntemm ix-xogħol tar-restawr tal-koppla u anke l-pittura u l-iskultura tal-koppla fen kienet iżżanżnet fl-2010. Wara mbagħad l-armar tal-iscaffolding ġewwa l-kor sabiex jitkompla dan il-proġett.”

Xogħol il-pittur Paul Camilleri Cauchi, l-iskultur Joseph Micallef u l-induratur John Pace, dawn ix-xogħolijiet jikkumplimenta l-kwadru titulari ta’ Mattia Preti li juri l-martirju ta’ Sant’Andrija u xogħlijiet ta’ Emvin Cremona li juru lil Sant’Andrija qabel u wara l-martirju. Dan għaliex fuq is-saqaf, Camilleri Cauchi pitter lil Sant’Andrija jgawdi l-glorja tal-ġenna.

Il-Kanonku Michael Zammit qal “naraw lil Ġesù qed jilqa’ lil Sant’Andrija ġewwa l-ġenna u anke Sant’Andrija mdawwar b’bosta qaddisin li lilna jfakkruna li aħna wkoll postna huwa fis-sema, kif jgħidilna San Pawl aħna pajżana tas-sema, u kull min jara din il-pittura jrid jiftakar dan li aħna li qegħdin f’din l-art il-mixja tagħna hija lejn is-sema.”

Il-Kappillan ta’ Ħal Luqa spjega li dan ix-xogħol sar bil-ġenerożita’ tan-nies u ammonta għal madwar €90,000. Qal li l-pjan hu li jitkompla x-xoghol fil-kumplament tal-Knisja fejn għad hemm il-korsija mneżża’ mill-pitturi u l-iskulturi. Il-Kanonku Zammit qal li din hija parti ħafna ikbar u għalhekk titlob spiża finanzjarja ikbar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar