Knisja Maltija
Inawgurat is-saqaf ta’ fuq il-kor fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Luqa

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura, skultura u induratura fis-saqaf ta’ fuq il-kor.

F’Mejju tal-2010, wara li kienu ntemmu x-xogħlijiet tar-restawr tal-koppla tal-Knisja parrokkjali ta’ Ħal Luqa, ittieħdet id-deċiżjoni li jsir ix-xogħol fuq is-saqaf tal-kor. Kif spjega l-Kappillan, il-Kanonku Michael Zammit, dawn ix-xogħolijiet qed isiru minħabba li l-Knisja ta’ Ħal Luqa kienet iġġarrfet fit-tieni gwerra dinjija u għalhekk bil-mod il-mod din il-Knisja qed tingħata dehra ġdida.

Il-Kanonku Michael Zammit qal “il-poplu ta’ Ħal Luqa wara l-gwerra ħass li kellu jerġa jibni dan it-tempju sabiex jagħti glorja lil Alla ħa jkollu fejn jinġabar biex iqim lill-Mulej taħt il-patroċinju ta’ Sant’Andrija. Maż-żminijiet dejjem żejjen dan it-tempju. Fis-snin li għaddew bdiet ix-xogħol tal-pittura fejn fit-tmeninijiet saru l-lunetti tal-koppla u mbagħad fl-2010 ntemm ix-xogħol tar-restawr tal-koppla u anke l-pittura u l-iskultura tal-koppla fen kienet iżżanżnet fl-2010. Wara mbagħad l-armar tal-iscaffolding ġewwa l-kor sabiex jitkompla dan il-proġett.”

Xogħol il-pittur Paul Camilleri Cauchi, l-iskultur Joseph Micallef u l-induratur John Pace, dawn ix-xogħolijiet jikkumplimenta l-kwadru titulari ta’ Mattia Preti li juri l-martirju ta’ Sant’Andrija u xogħlijiet ta’ Emvin Cremona li juru lil Sant’Andrija qabel u wara l-martirju. Dan għaliex fuq is-saqaf, Camilleri Cauchi pitter lil Sant’Andrija jgawdi l-glorja tal-ġenna.

Il-Kanonku Michael Zammit qal “naraw lil Ġesù qed jilqa’ lil Sant’Andrija ġewwa l-ġenna u anke Sant’Andrija mdawwar b’bosta qaddisin li lilna jfakkruna li aħna wkoll postna huwa fis-sema, kif jgħidilna San Pawl aħna pajżana tas-sema, u kull min jara din il-pittura jrid jiftakar dan li aħna li qegħdin f’din l-art il-mixja tagħna hija lejn is-sema.”

Il-Kappillan ta’ Ħal Luqa spjega li dan ix-xogħol sar bil-ġenerożita’ tan-nies u ammonta għal madwar €90,000. Qal li l-pjan hu li jitkompla x-xoghol fil-kumplament tal-Knisja fejn għad hemm il-korsija mneżża’ mill-pitturi u l-iskulturi. Il-Kanonku Zammit qal li din hija parti ħafna ikbar u għalhekk titlob spiża finanzjarja ikbar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għandha 19-il sena u ma’ TVM irrakkuntat it-trawma kbira li għaddiet minnha minħabba dak li sejħet estremiżmu fit-twemmin ta’ komunità Nisranija. Amy Attard tirrakkonta kif minħabba hekk qed jitkissru għadd…

Riċerka

Il-lenti tal-kamera provdiet għodda lill-fotografi matul is-snin, biex bir-ritratti tagħhom iħallu xhieda tal-passaġġ tal-istorja. Il-fotografu professjonali Kevin Casha ġabar riċerka fuq kważi mitejn sena ta’ fotografija f’pubblikazzjoni li fiha ritratti…

Ippjanar u bini

Proġett li jekk ikun approvat mistenni jbiddel il-kunċett tat-trasport u l-presenza tal-vetturi fit-toroq. Studju dwar il-possibbiltà ta’ proġett ta’ Metro jew Monorail mistenni jkun ippublikat dalwaqt bil-Prim Ministru Robert Abela…

Politika

Id-19-il deputat tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qalu li f’kull deċiżjoni li qed jieħdu qed jiżguraw li jpoġġu l-interessi tat-tesserati, tal-Partit kif ukoll tal-pajjiż fuq quddiem. Tkompli l-istennija għal direzzjoni mill-President…

Aktar