Knisja Maltija
Inawgurat is-saqaf ta’ fuq il-kor fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Luqa

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura, skultura u induratura fis-saqaf ta’ fuq il-kor.

F’Mejju tal-2010, wara li kienu ntemmu x-xogħlijiet tar-restawr tal-koppla tal-Knisja parrokkjali ta’ Ħal Luqa, ittieħdet id-deċiżjoni li jsir ix-xogħol fuq is-saqaf tal-kor. Kif spjega l-Kappillan, il-Kanonku Michael Zammit, dawn ix-xogħolijiet qed isiru minħabba li l-Knisja ta’ Ħal Luqa kienet iġġarrfet fit-tieni gwerra dinjija u għalhekk bil-mod il-mod din il-Knisja qed tingħata dehra ġdida.

Il-Kanonku Michael Zammit qal “il-poplu ta’ Ħal Luqa wara l-gwerra ħass li kellu jerġa jibni dan it-tempju sabiex jagħti glorja lil Alla ħa jkollu fejn jinġabar biex iqim lill-Mulej taħt il-patroċinju ta’ Sant’Andrija. Maż-żminijiet dejjem żejjen dan it-tempju. Fis-snin li għaddew bdiet ix-xogħol tal-pittura fejn fit-tmeninijiet saru l-lunetti tal-koppla u mbagħad fl-2010 ntemm ix-xogħol tar-restawr tal-koppla u anke l-pittura u l-iskultura tal-koppla fen kienet iżżanżnet fl-2010. Wara mbagħad l-armar tal-iscaffolding ġewwa l-kor sabiex jitkompla dan il-proġett.”

Xogħol il-pittur Paul Camilleri Cauchi, l-iskultur Joseph Micallef u l-induratur John Pace, dawn ix-xogħolijiet jikkumplimenta l-kwadru titulari ta’ Mattia Preti li juri l-martirju ta’ Sant’Andrija u xogħlijiet ta’ Emvin Cremona li juru lil Sant’Andrija qabel u wara l-martirju. Dan għaliex fuq is-saqaf, Camilleri Cauchi pitter lil Sant’Andrija jgawdi l-glorja tal-ġenna.

Il-Kanonku Michael Zammit qal “naraw lil Ġesù qed jilqa’ lil Sant’Andrija ġewwa l-ġenna u anke Sant’Andrija mdawwar b’bosta qaddisin li lilna jfakkruna li aħna wkoll postna huwa fis-sema, kif jgħidilna San Pawl aħna pajżana tas-sema, u kull min jara din il-pittura jrid jiftakar dan li aħna li qegħdin f’din l-art il-mixja tagħna hija lejn is-sema.”

Il-Kappillan ta’ Ħal Luqa spjega li dan ix-xogħol sar bil-ġenerożita’ tan-nies u ammonta għal madwar €90,000. Qal li l-pjan hu li jitkompla x-xoghol fil-kumplament tal-Knisja fejn għad hemm il-korsija mneżża’ mill-pitturi u l-iskulturi. Il-Kanonku Zammit qal li din hija parti ħafna ikbar u għalhekk titlob spiża finanzjarja ikbar.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Freddie Portelli se jkun qiegħed iniedi kanzunetta ġdida bl-isem ta’ ‘Il-Kbir Għadu Ġej’, li se twitti t-triq għal musical li se jġib l-istess isem tal-kanzunetta. Il-mużika kitibha Dominic Galea filwaqt…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat wera tħassib dwar dak li ġara lir-residenti tal-blokka li ġġarrfet fi Gwardamangia u talab biex jingħata rapport dwar kif żvolġiet is-sitwazzjoni. Meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti,…

Avjazzjoni

L-Air Malta se tibda topera servizz skedat ta’ darbtejn fil-ġimgħa kull nhar ta’ Tlieta u kull nhar ta’ Ġimgħa lejn il-gżira Balearika ta’ Ibiza, li hija magħrufa l-aktar għan-nightlife tagħha….

Unjoni Ewropea

Il-maġġoranza assoluta tal-Maltin iħossu li l-pajjiż ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Stħarriġ tal-Ewrobarometru tar-Rebbiegħa li sar mill-Parlament Ewropew li sar bejn Frar u Marzu juri li 91% tal-Maltin wieġbu li Malta…

Aktar