Saħħa
Inawgurat tagħmir modern għall-interventi tal-qalb kumplessi b’finanzjament mill-IIP

Kirurgi u infermiera fid-Dipartiment tal-qalb f’Mater Dei se jkunu jistgħu jagħmlu interventi u proċeduri aktar kumplessi u delikati fuq pazjenti b’arterji miżdudin jew kumplikazzjonijiet oħrajn bl-għajnuna ta’ tagħmir aktar modern fil-Cardiac Cathetirisation Suite b’investiment ta’ miljun ewro mill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali ffinanzjat mill-programm ta’ ċittadinanza b’investiment.

Iċ-Chairperson tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija, Dr Robert Xuereb qal li t-teknoloġija se tippermetti li t-tobba jaraw u janalizzaw vini jew arterji b’aktar preċiżjoni mingħajr ħtieġa ta’ operazzjonijiet maġġuri iżda bl-użu ta’ tubu ta’ millimetru li ħafna drabi jiddaħħal mill-koxxa.

Dr Xuereb qal li b’dan it-tagħmir se jkompli jsir titjib sinifikanti fil-kwalità tal-kura li tingħata lill-pazjenti li jbatu b’mard tal-qalb. Fakkar li dan it-tip ta’ mard għadu l-kawża numru wieħed tal-imwiet f’Malta tant li hu stmat li 38% tal-imwiet fil-gżejjer Maltin huma relatati mal-mard tal-qalb.

Waqt l-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li kull Gvern ħadem għas-saħħa iżda spjega kif in-nefqa tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa żdiedet minn €381m fl-2012 għal €781m fil-budget għall-2019. Dr Muscat qal li dan it-tip ta’ investiment, il-Gvern se jibqa’ għaddej bih b’mod kostanti u qed jara kif il-ġid ekonomiku jgawdu minnu l-iktar li għandhom bżonn fosthom pazjenti u persuni vulnerabbli. Waqt li radd ħajr lil MAM għall-ftehim li sar fl-aħħar xhur, wera t-tama li l-Gvern jasal għall-ftehim mal-MUMN.

Il-Prim Ministru qal li l-prijorità ewlenija għall-Gvern hi riforma kbira fil-qasam tas-saħħa mentali li teħtieġ bidla kulturali u l-iżvilupp ta’ sptar akut fil-konfini ta’ Mater Dei li jelimina stigma għall-pazjenti b’dan it-tip ta’ mard. Semma li sfida oħra hi relatata mal-użu tat-teknoloġija moderna fl-interventi tas-saħħa fosthom bir-robotika.

Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne qal li dan it-tagħmir fid-Dipartiment tal-Kardjologija se jkompli jgħin biex Malta tibqa’ fl-ewwel post fl-Ewropa fejn il-Maltin jgħixu ħajja aktar fit-tul b’saħħithom. Qal li l-Gvern għaraf jinvesti miljuni ta’ ewro f’tagħmir ġdid u taħriġ lill-ħaddiema tal-kardjoloġija biex is-servizz illum hu fost l-aqwa fid-dinja.

Id-Deputat Prim Ministru qal li bil-cardiac MRI li ddaħħlet is-sena li għaddiet, flok 20 pazjent li kienu jintbagħtu Monza kull sena issa qed isiru 30 MRI kull xahar f’Malta stess u kif tħabbar fil-budget se tinxtara t-tielet cardiac MRI waqt li l-Gvern se jissieħeb fi sħubija mal-privat għal servizz estiż.

Aktar spjegazzjoni dettaljata hawnhekk:
Aħbarijiet Oħra
Familja

It-telfa ta’ xi ħadd għażiż hija dejjem diffiċli, iżda sitwazzjoni partikolari hija ta’ dawk li jitilfu lil żewġhom jew marthom, speċjalment f’età żgħira. Kif jistgħu jkomplu b’ħajjithom wara dan l-episodju…

Lokali

Jekk għadek ma ddeċidejtx kif se tiċċelebra jum il-maħbubin mal-maħbub/a tiegħek tista’ ma tinkwieta xejn aktar. Il-Ministeru għal Għawdex għaddej b’ħidma biex iħajjar lill-maħbubin iqattgħu xi ġranet fi Frar f’Għawdex…

Ambjent

Il-funtanta tat-Tritoni fil-Belt sabet postha fil-filmat uffiċjali tal-Earth Hour 2019 bħala waħda mill-attrazzjonijiet ewlenin madwar id-dinja. Fil-fimat maħruġ mill-organizzazzjoni internazzjonali World Wildlife Fund (WWF) biex jirreklama l-inizjattiva Earth Hour ta’…

Kultura

Iċ-Ċentru Kulturali Ċiniż kull sena qed jibgħat erba’ artisti Maltin fi provinċja fiċ-Ċina biex wara li jifhmu l-aspetti kulturali, etniċ u naturali tar-reġjun jissiġillaw dak li jaraw fil-pittura jew il-fotografija….

Aktar