Politika
Inawgurati l-kwartieri tal-Awtorità Maltija tal-Innovazzjoni Diġitali fl-Imrieħel

Fl-Imrieħel, inawgurati l-kwartieri ġodda tal-Awtorità Maltija tal-Innovazzjoni Diġitali.

Il-Ministru tal-finanzi Edward Scicluna qal li Malta qed titqies bħala xempju ta’ eċċellenza f’dan is-settur minħabba l-mod kif irnexxielha toħloq leġislazzjoni aġġornata u sistema ta’ regolamentazzjoni u lliċenzjar għas-settur diġitali. Spjega li s-sistemi tal-cryptocurrencies u l-ekonomija diġitali huma rivoluzzjonarji u jistgħu isarrfu għall-benefiċċji sostanzjali għall-ekonomija.

Qal li l-Gvern qed isaħħaħ l-leġislazzjoni biex ma jkunx hemm abbużi b’sistemi li jiskrutinizzaw inidividwi u operazzjonijiet li jistgħu itellfu mix-xogħol tal-awtorita’.

Is-Segretarju Parlamentari għas-servizzi finanzjarji Clayton Bartolo qal li li l-gvern huwa impenjat li jonora u jwettaq l-viżjoni li Malta tkun hub teknoloġiku internazzjonali. Qal li huwa għal dan il-għan li qed isir xogħol biex l-infrastruttura tkun adegwata u jitħarrġu ħaddiema biex ikollhom il-kompetenzi u l-ħiliet neċessarji biex joperaw fis-settur.

Is-Sur Bartolo qal li l-MDIA ġiet identifikata bħala l-awtorita kompetenti mill-Unjoni Ewropea fl-iċċertifikar tas-sistemi tas-sigurtà cyber u diġa’ implimentat b’suċċess għadd ta’ inizjattivi diġitali.