Agrikultura
“Inħobb nagħmel dak li hu ta’ pajjiżi” – Għawdxi ppremjat għall-aqwa għasel

Simpożju internazzjonali f’Malta ddiskuta l-industrija tal-għasel u l-prodotti magħmula min-naħal, kif ukoll it-theddida għan-naħal minħabba, fost oħrajn, l-iżvilupp u l-użu tal-bexx.

Minn xjenzjati għal naħħala, il-laqgħa internazzjonali iddiskutiet ukoll id-direzzjoni futura għall-produzzjoni tal-għasel, b’enfasi fuq l-awtentiċità.

Is-simpożju kien ukoll okkażjoni biex il-produtturi tal-għasel jiddandnu bil-benna naturali tal-prodotti tagħhom.

Samuel Zahra, li minn tfulitu kien jakkumpanja lill-missieru li kien irabbi n-naħal f’Għawdex, hu r-rebbieħ tal-aqwa produttur tal-għasel fost 27 naħħal Malti u Għawdxi. Id-deċiżjoni ttieħdet minn ġurija internazzjonali.

“Għandna x-xemx tajba u l-art toffri ċertu benna li fil-frott l-ieħor issibha, f’kollox hux, allura l-fjuri, ikollhom dik il-ħlewwa, li l-għasel joħroġ id-differenza tiegħu minn għasel ieħor,” spjega Samuel Zahra.

Samuel qal li l-produzzjoni tal-għasel fiha bosta sfidi, iżda huwa deċiż li jipproteġi l-għasel lokali b’kull mezz possibbli. “Tħobb tagħmel dak li hu tal-pajjiż tiegħek, u l-isfidi li ssib, iktar ituk kuraġġ.”

Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tan-Naħħala, Adrian Bugeja Douglas, irrikonoxxa li s-sitwazzjoni mhix faċli minħabba l-kompetizzjoni minn għasel inferjuri u orħos: “Meta tara ċertu għasel li m’huwiex ġenwinament Malti tweġġgħana lilna.”

Gian Luigi Marcazzan li speċjalizza fl-istudju tal-għasel, qal li l-għasel ivarja fid-dehra, ir-riħa u t-togħma: “We have honey that is very sweet, honey that is not so sweet and honey that is bitter.”

Gian Luigi qal li l-għasel li jintuża anke fil-kura ta’ ċertu mard huwa prodott naturali li l-kwalità tiegħu tvarja għal bosta raġunijiet. “Each flower produces a different kind of nectar and a different kind of honey; different colour, different smell and different taste, and also the chemical composition is very different from one honey to the other.”

In-Nazzjonijiet Maqgħuda ddikjarat l-għoxrin ta’ Mejju bħala l-jum iddedikat għan-naħla, bil-għan li tippromovi l-konservazzjoni tan-naħla, li hija ħolqa importanti fl-eko sistema, anke tal-produzzjoni tal-uċuh tar-raba’.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-ġurnalist veteran Reno Bugeja rrapporta għax-xogħol għall-aħħar darba mal-istazzjon nazzjonali wara karriera ta’ 44 sena. Is-Sur Bugeja se jirtira bl-età f’nofs dan ix-xahar wara li għall-aħħar seba’ snin mexxa l-Kamra tal-Aħbarijiet…

Lokali

Issokta r-restawr tal-fortifikazzjonijiet li jinkludu l-Ospizio fil-Furjana biex sas-sajf ta’ sentejn oħra jinfetaħ għall-pubbliku dak li qed jissejjaħ bħala l-ewwel mużew tal-arti kontemporanja f’Malta bl-isem ta’ MICAS. Il-proġett jinkludi fost…

Avjazzjoni

L-Air Malta kitbet paġna oħra fl-istorja tagħha meta ajruplan tal-linja nazzjonali tar għall-ewwel darba lejn l-Indja biex ħa lura f’Kerala 110 ċittadin Indjan f’titjira ta’ ripatrijazzjoni mħallsa mill-gvern. Tkellimna ma’…

Lokali

Il-Programm taċ-Ċittadinanza b’Investiment se jingħalaq u l-aġenti ġew infurmati biex ma jaċċettawx iżjed applikazzjonijiet. Minflok ser isiru regolamenti ġodda dwar ir-residenza b’żewġ saffi. Saff minhom jagħti dritt lil persuni li…

Aktar