Agrikultura
“Inħobb nagħmel dak li hu ta’ pajjiżi” – Għawdxi ppremjat għall-aqwa għasel

Simpożju internazzjonali f’Malta ddiskuta l-industrija tal-għasel u l-prodotti magħmula min-naħal, kif ukoll it-theddida għan-naħal minħabba, fost oħrajn, l-iżvilupp u l-użu tal-bexx.

Minn xjenzjati għal naħħala, il-laqgħa internazzjonali iddiskutiet ukoll id-direzzjoni futura għall-produzzjoni tal-għasel, b’enfasi fuq l-awtentiċità.

Is-simpożju kien ukoll okkażjoni biex il-produtturi tal-għasel jiddandnu bil-benna naturali tal-prodotti tagħhom.

Samuel Zahra, li minn tfulitu kien jakkumpanja lill-missieru li kien irabbi n-naħal f’Għawdex, hu r-rebbieħ tal-aqwa produttur tal-għasel fost 27 naħħal Malti u Għawdxi. Id-deċiżjoni ttieħdet minn ġurija internazzjonali.

“Għandna x-xemx tajba u l-art toffri ċertu benna li fil-frott l-ieħor issibha, f’kollox hux, allura l-fjuri, ikollhom dik il-ħlewwa, li l-għasel joħroġ id-differenza tiegħu minn għasel ieħor,” spjega Samuel Zahra.

Samuel qal li l-produzzjoni tal-għasel fiha bosta sfidi, iżda huwa deċiż li jipproteġi l-għasel lokali b’kull mezz possibbli. “Tħobb tagħmel dak li hu tal-pajjiż tiegħek, u l-isfidi li ssib, iktar ituk kuraġġ.”

Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tan-Naħħala, Adrian Bugeja Douglas, irrikonoxxa li s-sitwazzjoni mhix faċli minħabba l-kompetizzjoni minn għasel inferjuri u orħos: “Meta tara ċertu għasel li m’huwiex ġenwinament Malti tweġġgħana lilna.”

Gian Luigi Marcazzan li speċjalizza fl-istudju tal-għasel, qal li l-għasel ivarja fid-dehra, ir-riħa u t-togħma: “We have honey that is very sweet, honey that is not so sweet and honey that is bitter.”

Gian Luigi qal li l-għasel li jintuża anke fil-kura ta’ ċertu mard huwa prodott naturali li l-kwalità tiegħu tvarja għal bosta raġunijiet. “Each flower produces a different kind of nectar and a different kind of honey; different colour, different smell and different taste, and also the chemical composition is very different from one honey to the other.”

In-Nazzjonijiet Maqgħuda ddikjarat l-għoxrin ta’ Mejju bħala l-jum iddedikat għan-naħla, bil-għan li tippromovi l-konservazzjoni tan-naħla, li hija ħolqa importanti fl-eko sistema, anke tal-produzzjoni tal-uċuh tar-raba’.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar