Edukazzjoni
Inisslu tbissima lill-istudenti, għandhom seba’ mitt sena sakemm jerġgħu lura fil-klassi f’Settembru

F’dawn l-aħħar jiem, l-istaff tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir ħoloq filmat bil-għan li jnissel tbissima lill-istudenti u biex fost l-oħrajn l-għalliema juru ‘l-istudenti tagħhom li matul il-pandemija tal-Covid-19 isimhom baqa’ jberren f’moħħhom minkejja l-fatt li għal diversi ġimgħat il-virus żammhom ‘il bogħod mill-awli skolastiċi.

Fi ftit kliem, kull membru tal-iskola ġibed filmat ta’ madwar 40 sekonda. Matulhom, jispikkaw it-tbissima fuq fomm dawk li ħadu sehem u l-ħeffa liema bħalha waqt li l-għadd ta’ għalliema jiżfnu fuq in-noti ta’ diversi kanzunetti. Liema filmati, ingħaqqdu minn żewġ għalliema u fl-aħħar nett ħarġu erba’ filmati li jisirqulek qalbek.

Matul dawn l-aħħar ġimgħat il-kulleġġ, immexxi minn Mario Mallia, għamel mezz sabiex jibqa’ f’kuntatt mal-istudenti u jkompli jwassal it-tagħlim fejn kien possibbli minkejja ż-żminijiet xejn faċli. Atteġġjament altruwistiku, li jimxi id f’id mal-motto tal-kulleġġ, ‘Proud to Belong’.

Intant, l-istaff tal-kulleġġ għandu seba’ mitt sena sakemm Settembru jkun magħna biex b’hekk l-erba’ ħitan ta’ San Albert il-Kbir jilqgħu fi ħdanhom mill-ġdid lill-istudenti għal sena skolastika ġdida. Bit-tama, li kollox jimxi ħarir.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Fl-MCAST qed jinbena Ċentru tar-Riżorsi b’investiment ta’ għaxar miljun ewro li se jkun miftuħ kuljum għall-istudenti u għall-familji kollha. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, Owen Bonnici qal li ċ-ċentru se joħloq spazju fejn…

Stejjer Umani

Jekk tgħaddi minn miegħu x’aktarx li lanqas tintebaħ bih. L-ewwel ma tiekol l-għajn. Tabella mal-faċċata m’għandux. L-ebda ħjiel ta’ riklami. Tefa’ ta’ ġebla ‘l bogħod mill-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun…

Edukazzjoni

Tul is-sena akkademika li għaddiet, l-Università ta’ Malta kellha madwar 1,500 student internazzjonali jsegwu xi kors. Bħall-istudenti kollha, din is-sena l-istudji tagħhom kienu affettwati mill-pandemija. F’dawn iċ-ċirkustanzi madwar terz mill-istudenti…

Aktar