Riċerka
Inizjattiva biex jitpoġġa taħt il-lenti l-użu tal-Malti u l-Ingliż

L-użu tal-Malti u l-Ingliż ser jiġi analizzat permezz ta’ serje ta’ seminars organizzati mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti taħt il-patriċinju tal-President George Vella.

Thomas Pace, id-direttur tal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti qal li l-istudju ser jiffoka kemm fuq l-użu tal-Malti u l-Ingliż mitkellem u miktub kemm mill-pubbliku kif ukoll mill-entitajiet tal-Gvern.

“Sikwiet nisimgħu li l-Malti jista’ jispiċċa mhux għax ma tiktbux imma l-Malti jispiċċa għax ma tuzahx mat-tfal. It-tfal huma l-ġenerazzjonijiet il-ġodda li juzaw il-Malti fil-futur, u allura ser nippruvaw noħolqu aktar kuxjenza mal-ġenituri u man-nanniet biex meta jkollhom lit-tfal id-dar, ikellmhum bil-Malti, ikellmuhom bl-Ingliz ukoll, imma jkun hemm ħin għal lingwa u ħin għal lingwa oħra.”

Din l-inizjattiva li ser issir fuq medda ta’ diversi xhur tħabbret fil-Palazz ta’ Sant Anton għaliex kisbet l-appoġġ tal-President George Vella innifsu. Il-President Vella qal li permezz ta’ dan l-eżerċizzju l-pajjiż għandu jiżgura t-tisħiħ tal-lingwa Maltija li qal hija parti importanti mill-identità Nazzjonali.

“Meta wieħed ikun iħobb wieħed mill-aktar affarijeit prezzjużi li għandna u tarah qiegħed jitmermer u jittikel, veru taħt pressjoni tat-tibdil u l-moderniżmu, pero ħafna minnu nistgħu insalvawh u ma nħalluhx jibqa’ sejjer. L-argument tiegħi hu li nitfgħu id-dawl fuq dan il-fenomenu ħalli nkunu nistgħu nikkoperaw ħalli dak li nistgħu inzommuh, inzommuh.”

Il-laqgħat li ser isiru fix-xhur li ġejjin ser jimmiraw li isaħħu l-prattiċi li jevitaw it-taħlit minn lingwa għall-oħra fl-istess sentenza.

Aħbarijiet Oħra
Ikel

Is-sħana qed tagħmel tagħha u ġelat jinżillek għasel. Iżda id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika qed jinforma lill-pubbliku sabiex ma jikkonsmax il-ġelat tad-ditta Smiles li jinbiegħ f’volumi ta’ żewġ litri.  Smiles informat lid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali li…

Mużika

Il-prekawzjonijiet minħabba l-Covid qanqlu l-ħtieġa għal aġġustamenti fil-mod kif jiġu organizzati l-festivals u l-avvenimenti. Għal dan il-għan, Festivals Malta fasslet Festival li qed issir abbord double decker li qed iddur…

Kultura

Heritage Malta flimkien mal-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali, ġabu lura Malta pittura prestiġġjuża ta’ Mattia Preti li sal-aħħar tas-seklu 19 kienet fil-Palazz tal-Granmastru l-Belt u mbagħad spiċċat f’kollezzjoni privata l-Istati Uniti….

Aktar