Kunsilli Lokali
Inizjattiva biex tqarreb il-Kunsilli u l-entitajiet tal-Gvern

Naqsu l-Kunsilli Lokali li qed jaħdmu bi żbilanċ fil-finanzi, u tħabbret inizjattiva maħsuba biex issaħħaħ il-kuntatt bejn il-Kunsilli Lokali u awtoritajiet u entitajiet tal-Gvern.

Aktar minn 40 awtorita u entità tal-Gvern identifikaw uffiċjal biex iservi ta’ pont bejnhom u l-Kunsilli Lokali. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li dawn se jiffaċilitaw ix-xogħol tal-kunsilli.

“Is-Sindki kienu jibgħatu korrispondenza, jitolbu talba u ħadd ma jweġibhom, u allura grazzi għall-PPS Mario Cutajar wasalna għal dan biex issa kull kunsill lokali se jkollu dan id-direttorju fejn ikun jista’ jitkellem ma’ numru ta’ entitajiet fejn ikun hemm sfidi fil-lokalitajiet,” qal is-Segretarju Parlamentari Parnis.

Is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar qal li r-riforma fil-Kunsilli Lokali għaddej titjib fid-Diviżjoni għall-Gvern Lokali li l-ħidma tagħha hija maqsuma fuq żewġ binarji, biex tagħmel monitoraġġ tal-kunsilli u l-oħra li tkun ta’ sostenn għalihom.

Il-Ministru Owen Bonnici qal li issa d-diviżjoni tista’, fost oħrajn, tgħin lill-kunsilli japplikaw għall-fondi biex iwettqu proġetti fil-lokalitajiet tagħhom.

Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali Natalino Attard qal li bħala għassies tal-Kunsilli jsib diversi tipi ta’ irregolaritajiet fosthom li kunsill ma jimxux skont il-liġi u d-Diviżjoni ikollha tagħti direttiva lill-kunsill sabiex anke jirrevoka dawk id-deċiżjonijiet li ma jkunux saru skont il-liġi.

Każi oħra jitrattaw allegazzjonijiet fil-konfront ta’ kunsill dwar nuqqas ta’ etika, u f’dak il-każ id-Diviżjoni tgħaddi l-każ lill-bord ta’ governanza li jinvestiga l-każ u jagħti r-rakkomandazzjonijiet tiegħu.

“Hemm ukoll l-awditur ġenerali, li fl-awditjar tiegħu kull sena joħroġ rapport. Id-Diviżjoni għandha kumitat, li fuq dan il-kumitat hemm ukoll l-awditur ġenerali, li ninvestigaw ir-rapport tal-awditur ġenerali biex nippruvaw li minn sena għal sena ma jerġax ikollna ripetuti l-istess defiċjenzi,” spjega d-Direttur Ġenerali.

Żied li f’diversi snin terz tal-kunsilli kien ikollhom defiċit, iżda fl-aħħar rapport tal-awditur dawn naqsu għal 11-il kunsill.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Pageant of the Seas għalkemm din is-sena ser isir ftit aktar tard mis-soltu, ser joffri spettaklu ferm akbar. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ppjanat elementi ta’ sorpriża u innovazzjonijiet fi tliet…

Lokali

Minn għada l-Ġimgħa, 5 ta’ Ġunju 2020, il-Kurja tal-Arċisqof, inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet u l-uffiċċju ċentrali tal-Caritas, il-Furjana, u t-Tribunali Ekkleżjastiċi fil-Belt Valletta, se jerġgħu jiftħu għall-pubbliku. Bħala miżura ta’ prekawzjoni…

Lokali

Fl-għeluq it-tliet snin tat-tieni leġiżlatura Laburista, il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef qal li l-ġid li nħoloq qed jitqassam bejn kulħadd. Il-Perit Micallef qal li l-Gvern investa fl-edukazzjoni u fl-infrastruttura biex…

Lokali

Is-servizz pubbliku kompla jifrex is-servizzi online fl-oqsma tal-enerġija, il-ġustizzja u n-negozji. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar qal li dan huwa r-raba’ pakkett ta’ servizzi online minn mindu tnediet l-istrateġija biex…

Aktar