MEUSAC
Insaħħu l-vuċi tagħna fl-Unjoni Ewropea

Fil-25 ta’ Mejju, ċittadini Maltin u Ewropej ser ikollhom l-opportunità jsemmgħu leħinhom billi jivvutaw għar-rappreżentanti tagħhom fil-Parlament Ewropew għall-ħames snin li ġejjin. Ir-riżultat ta’ dan il-vot ser ikollu impatt konsiderevoli mhux biss fuq il-vuċi taċ-ċittadini fl-UE, imma fuq id-direzzjoni tal-UE għall-ħames snin li ġejjin.

Il-vot fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għandu jservi biex iċ-ċittadini juru li mhux biss jittamaw f’futur aħjar, imma jieħdu dan iċ-ċans li bil-vot jagħtu sehemhom għall-futur tal-UE kif jixtiquh. Il-vot taċ-ċittadini Ewropej jeleġġi l-kandidati li ser jirrappreżentawhom għall-ħames snin li ġejjin u jiddetermina l-formazzjoni tal-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew.

Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fl-UE. Waqt li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel il-proposti għal liġijiet u inizjattivi ġodda, il-Parlament Ewropew jista’ japprova, jemenda jew jiċħad dawn il-proposti, flimkien mal-Kunsill tal-Ministri.

F’dan il-kuntest, il-grupp politiku li jirbaħ il-maġġoranza tas-siġġijiet fil-Parlament Ewropew ikollu effett fuq min jiġi appuntat bħala President tal-Kummissjoni Ewropea għall-ħames snin li ġejjin. Dan għaliex normalment, il-President tal-Kummissjoni Ewropea jkun ġej mill-grupp politiku li jkun rebaħ il-maġġoranza fil-Parlament Ewropew. Fil-fatt, il-President attwali tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, ġej mill-Partit Popolari Ewropew.

Għaldaqstant, hu importanti li kulħadd joħroġ jivvota fil-25 ta’ Mejju. Il-vot taċ-ċittadini hu vot lejn futur siewi fl-UE, u vot biex iċ-ċittadini Ewropej isaħħu l-vuċi tagħhom fid-deċiżjonijijet li jittieħdu. Għal iktar informazzjoni dwar l-elezzjonijiet Ewropej wieħed jista’ jżur is-sit elettroniku tal-kampanja Ewropea, diddarbasenivvota.eu jew jikkuntattja lil Europe Direct Valletta, immexxi mill-MEUSAC fuq [email protected] jew fuq 2200 3316.

 

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Politika

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkundanna l-aggressività murija minn attivisti tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta’ ġurnalisti quddiem id-Dar Ċentrali ftit tal-jiem ilu. Fi stqarrija l-IGM qal li qatt mhuwa aċċettabbli li l-ġurnalisti jiġu…

Traffiku

Fl-2017 kien hemm medja ta’ 68 vettura kuljum li nħarġitilhom liċenzja biex jinstaqu fit-toroq Maltin, għal total ta’ aktar minn 370,000 vettura liċenzjata. Mir-rapport annwali dwar it-trasport f’Malta maħruġ mill-Uffiċċju…

Knisja Maltija

Oriġinarjament magħrufa bħala Casa della Madonna di Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof parti integrali mill-istorja reliġjuża u soċjali ta’ Malta. Fl-arkivju jinstabu bosta dokumenti fuq dak li seħħ f’Malta mis-seklu sittax ‘il…

Aktar