Lokali
Investiment ta’ €28.5 miljun minn fondi Ewropej biex jonqos it-traffiku

B’ investiment ta’ €28.5 miljun minn fondi tal-Unjoni Ewropea se jsiru erba’ proġetti infrastrutturali fis-settur tat-trasport.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali, Aaron Farrugia ħabbar li se jiżdiedu tliet rotot ġodda fis-servizz tat-trasport bil-baħar b’hekk tiżdied il-konnettivita’ bil-baħar minn Ta’ Xbiex, San Ġiljan u San Pawl il-Baħar hekk kif se jinbnew mollijiet f’dawn it-tliet lokalitajiet. Se jsir ukoll xogħol fuq il-mollijiet, fejn se jiġi stallati xelters għall-passiġieri u rampi li jtejbu l-aċċess ghal persuni b’diffikulta ta’ mobbiltà.

Proġett ieħor huwa maħsub biex iħajjar l-ivvjaġġar bir-rota. Dr Farrugia qal li se jsiru rotot ġodda apposta għaċ-ċiklisti mill-Belt għal San Ġiljan u mill-Mosta għall-Università. Spjega li se tingħata attenzjoni biex jonqos il-periklu għaċ-ċiklisti li jagħżlu dawn ir-rotot fosthom permezz ta’ titjib fil-kwalità tad-dawl u l-wiċċ tat-toroq, prijorità għaċ-ċiklisti u tnaqqis fil-limitu tal-veloċità tal-vetturi biex is-sewqan ma jkunx ta’ periklu għaċ-ċiklisti.

Se jsir ukoll investiment fiċ-Ċentru Nazzjonali għall-Kontroll tat-Traffiku fost oħrajn bl-istallazzjoni ta’ mitt kamera ta’ sigurtà f’ sebgħa u għoxrin lokalità f’Malta. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal li Transport Malta se tinvesti f’ immaniġġjar aħjar tat-traffiku, li tagħti prijorità lill-vetturi tat-trasport pubbliku.

B’dawn il-fondi se jsir ukoll proġett pilota li qed jissejjaħ zero carbon public transport. “Issa qed inħarsu lejn metodi alternattivi ta’ transport, jiġifieri l-għan tagħna huwa li nużaw l-assi ta’ pajjiżna jiġifieri l-baħar, is-cycling corridors u t-trasport pubbliku li għandna bżonn biex inaqqsu iktar karozzi minn fuq it-toroq,” qal Dr Farrugia.

Is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal li dawn il-proġetti għandhom ikunu lesti kollha sal-2020. Huwa qal li flimkien ma’ proġetti oħra bħal junction tal-Kappara u tal-Marsa l-investiment fit-titjib tal-infrastruttura tat-trasport ser jilħaq l-120 miljun ewro.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-qorti ordnat kumpens ta’ €463,465 għal tfajla li spiċċat fuq siġġu tar-roti wara inċident fil-Qawra. It-tfajla; Vladyslava Kravchenko, disa’ snin ilu kienet f’party ħdejn Fra Ben, meta l-apparat tad-dawl waqa’…

Lokali

Mara ta’ 68 sena sofriet ġrieħi gravi wara li ttajret f’San Ġwann. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-2.15 fi Triq Birkirkara. Il-Pulizija marru fuq il-post u mill-ewwel stħarriġ irriżulta li mara ta’…

Lokali

Bil-festini tal-Milied jinsabu fl-aqwa tagħhom, għadd ta’ entitajiet ngħaqdu flimkien f’kampanja preventiva biex min se jixrob ma jsuqx għax fi kliemhom il-ħajja mhijiex logħba. Il-ħajja mhix logħba . . ….

Lokali

L-MUT u l-MCAST se jkomplu jitkellmu sabiex tinstab soluzzjoni Il-Union tal-Għalliema, l-MUT, issospendiet id-direttiva biex nhar il-Ġimgħa jsir strajk ta’ ġurnata mill-għalliema fl-MCAST minħabba nuqqas ta’ qbil dwar il-ftehim kollettiv…

Aktar