Edukazzjoni
Investiment ta’ €7 miljun biex l-MCAST issaħħaħ il-programm ta’ apprentistat

B’investiment ta’ seba’ miljun ewro, parti minnhom fondi Ewropej, il-Kulleġġ għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija, l-MCAST, se jsaħħaħ il-programm ta’ apprentistat.

Id-Deputat Prinċipal tal-MCAST, Nadia Maria Vassallo spjegat li b’dan il-proġett se tinħoloq database tal-ħiliet meħtieġa fl-industrija li se tikkumplimenta dik li teżisti dwar l-opportunitajiet ta’ apprentistat.

“Biex inkunu qegħdin nosservaw dak li issa se tkun qed titlob minna l-liġi l-ġdida – il-work base learning act – ħa nkunu qegħdin nittrejnjaw anke nies fl-industrija biex meta l-istudenti tagħna jmorru fl-industrija bħala apprentisti jsibu fl-industrija mentors li huma trejnjati biex ikunu mentors.”

Il-proġett, li jiffoka fuq tagħlim fuq il-post tax-xogħol, qed isir b’kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, David Xuereb qal li dan se jindirizza d-distakk li hemm bejn il-ħtiġijiet tal-industrija u t-tħejjija tal-istudenti għad-dinja tax-xogħol.

“Hija l-interess tal-industrija li dan il-gap jonqos u m’hemm l-ebda mod ieħor ħlief li l-industrija xxammar il-kmiem tagħa u tipparteċipa fit-training tal-istudenti biex verament dan il-gap jiċkien għall-inqas qies possibbli.”

Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo għamel referenza għal statistika li turi li aktar minn nofs l-istudenti universitarji u mal-40% tal-istudenti tal-MCAST jaħdmu waqt li qed jistudjaw. Innota iżda li mhux neċessarjament li x-xogħol li qed jagħmlu għandu x’jaqsam mal-istudji tagħhom/ Skont il-Ministru Bartolo wasal iż-żmien li jingħata għarfien ufficcjali lill-esperjenza ta’ xogħol li jagħmlu l-istudenti anke jekk dan ma jkollux x’jaqsam ma’ dak li qed jistudjaw.

Aħbarijiet Oħra
Xogħol

L-aħħar ċifri dwar l-impjiegi juru li sa Lulju li għadda, il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol kienu jgħoddu ftit aktar minn 221,000 ruħ. Ċifri ta’ Jobsplus maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fuq…

Lokali

Il-President tal-Parlament Ewropew, David Sassoli kiteb lill-mexxejja Ewropej li llum waranofsinhar u għada se jiltaqgħu għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell biex jieħdu pożizzjoni fuq Malta u jassiguraw li l-valuri Ewropej…

Lokali

Il-Ministru Owen Bonnici qal li jħossu ttradut jekk hu minnu li Yorgen Fenech qal lil Melvic Theuma li kien hemm laqgħa bejn il-Prim Ministru, il-Ministru Bonnici u Keith Schembri. Dan…

Lokali

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici, ippubblika pakkett ta’ emendi għal-liġijiet tad-droga li bis-saħħa tagħhom, il-Qrati se jkollhom iktar diskrezzjoni dwar is-sentenza li għandhom jagħtu f’każ ta’ sejbien ta’ ħtija f’każijiet ta’…

Aktar