Qorti
Inżamm arrestat wara li kien akkużat b’serq aggravat

Sean Grech ta’ 29 sena minn Bormla baqa’ arrestat wara li tressaq il-Qorti akkużat b’serq aggravat minn dar ta’ anzjan f’Bormla.

L-anzjan ta’ 71 sena sofra ksur f’imnieħru. Fil-Qorti ntqal li l-anzjan kien rieqed meta sema ħoss u qam u sab lill-agressur li tah daqqa ta’ ponn fuq imnieħru.

Grech kien akkużat li darab gravi lill-anzjan, li żammu kontra l-volontà tiegħu, li sar riċediv u li kiser ordni ta’ probation. Il-prosekuzzjoni qalet li Grech seraq oġetti tad-deheb b’valur ta’ aktar minn €2,300.

Huwa wieġeb li mhux ħati tal-akkużi kontrih. Il-Maġistrat Joe Mifsud ċaħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

F’rapport li jsir kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent fil-pajjizi Ewropej jghid li jeħtieġ soluzzjonijiet fundamentali fl-għaxar snin li ġejjin biex jiġi evitat tibdil fil-klima li iwassal għall-temperaturi għoljin estremi….

Kisbiet

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia. L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta…

Annimali

Jingħad li l-kelb huwa l-aqwa ħabib li l-bniedem jista’ jkollu iżda għal persuni neqsin mid-dawl, bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jew diabete kelb jaf ikun bastun tad-demm u l-laħam. Aktar kmieni din il-ġimgħa…

Lokali

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. Fi stqarrija l-IĠM qal li ġie infurmat li ġurnalista għamlet rapport lill-Pulizija wara li rċeviet ittra ta’…

Aktar