Qorti
Inżamm arrestat wara li kien akkużat b’serq aggravat

Sean Grech ta’ 29 sena minn Bormla baqa’ arrestat wara li tressaq il-Qorti akkużat b’serq aggravat minn dar ta’ anzjan f’Bormla.

L-anzjan ta’ 71 sena sofra ksur f’imnieħru. Fil-Qorti ntqal li l-anzjan kien rieqed meta sema ħoss u qam u sab lill-agressur li tah daqqa ta’ ponn fuq imnieħru.

Grech kien akkużat li darab gravi lill-anzjan, li żammu kontra l-volontà tiegħu, li sar riċediv u li kiser ordni ta’ probation. Il-prosekuzzjoni qalet li Grech seraq oġetti tad-deheb b’valur ta’ aktar minn €2,300.

Huwa wieġeb li mhux ħati tal-akkużi kontrih. Il-Maġistrat Joe Mifsud ċaħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest.

Aħbarijiet Oħra
Ikel

Il-Ministru tat-Turiżmu Julia Farrugia Portelli qalet li l-industrija tat-turiżmu evolviet minn waħda msejsa fuq l-għoti tas-servizzi bażiċi għat-tkattir tal-industrija b’aċċenn fuq il-kwalità. Waqt li inawgurat is-seminar tar-rivista speċjalizzata tal-ospitalità Horeca…

Lokali

Xogħol grupp ta’ ħaddiema ta’ entità governattiva hu f’ambjent mistkerraħ minn ħafna . . . taħt l-art . . . fis-sistemi minn fejn jgħaddi d-drenaġġ tar-residenzi u l-industrija. Dan l-ambjent…

Lokali

L-ex Chairman tal-Aworità għas-Servizzi Finanzjarji, il-Professur Joe Bannister, xehed quddiem l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Il-Professur Bannister qal fi snin li għamel bħala Chairman tal-MFSA qatt ma…

Aktar